Es publiquen les primeres convocatòries d'Europa Creativa MEDIA 2021-2027

El nou programa Europa Creativa 2021-2027 (que inclou els capítols MEDIA, Cross Sectoral i Cultura) i està dotat amb 2.440 milions d'euros per aquest període de set anys, ha publicat les primeres convocatòries de la branca MEDIA al nou portal Funding&Tender Opportunities

Les noves convocatòries MEDIA es divideixen en quatre clústers temàtics:

  • Content (Contingut): afavorir la col·laboració i la innovació en la creació i la producció d'obres d'alta qualitat.
  • Business (Empreses): promoure la innovació empresarial, la competitivitat, l’escalabilitat i els talents per enfortir la indústria europea davant els competidors mundials.
  • Audience (Públic): enfortiment de l'accessibilitat i la visibilitat de les obres per al seu públic potencial a través dels canals de distribució i el desenvolupament de l'audiència.
  • Policy (Política): donar suport a fòrums, estudis i informes de discussió / intercanvi de polítiques. Promoure activitats de sensibilització.

Paral·lelament, MEDIA proporciona incentius financers per a l’ecologització, així com bones pràctiques d’inclusió i equilibri de gènere.

De moment, s'han publicat 5 noves convocatòries MEDIA, tres del Clúster de Contingut i dues del Clúster de Públics.

Les 3 noves convocatòries de Content Cluster publicades són:

Mentre que les 2 noves convocatòries d'Audience Cluster publicades són: