#EuropeCalls – Oportunitats de finançament del Programa Horizon 2020 per a les empreses culturals i creatives

El proper dimecres 30 de novembre de 2016 tindrà lloc la sessió #EuropeCalls – Oportunitats de finançament del Programa Horizon 2020 per a les empreses culturals i creatives. L’acte, organitzat per l'Oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya, juntament amb l’Agència de Gestió i d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tindrà lloc des de les 10h fins a les 13h a l'Aula Europa de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90).

L'objectiu de la jornada és incentivar i fomentar la participació de les empreses culturals i creatives en el Programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Horizon 2020 és el programa de finançament per a la investigació i la innovació per al període 2014-2020 que ofereix la Unió Europea. És un programa emblemàtic de la UE l’objectiu del qual és garantir la competitivitat global d’Europa. Es focalitza en tres punts: aconseguir el creixement econòmic i la creació d’ocupació; fer-ho a través de la investigació i la innovació; i que els projectes tinguin impacte social. Horizon 2020 es fa extensiu a totes les àrees que siguin susceptibles de presentar projectes d’innovació, transnacionals, que utilitzin les TIC i que tinguin un impacte positiu a la societat. Existeixen convocatòries específiques en l’àmbit de les indústries culturals i creatives (ICC). Aquestes s’inclouen dins del “Lideratge industrial” i els “Reptes Socials”.

La jornada s'adreça a les empreses culturals i creatives susceptibles de presentar projectes d’innovació, transnacionals, que utilitzin les TIC i que tinguin un impacte positiu en la societat. 

PROGRAMA

9.45h  - 10.00h. Registre inscrits.

10.00h - 10.10h. Benvinguda institucional a càrrec del Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. 

10.10h - 10.15h Presentació de la jornada a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya, de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

10.15h - 11.45h. Presentació del Programa Horizon 2020 i de les convocatòries específiques destinades a les Indústries Culturals i Creatives en l’àmbit dels Reptes Socials:

 • El Programa Marc Horizon 2020:  Introducció, estructura i principis generals.
 • Indústries creatives i culturals: oportunitats de finançament
  • Convocatòries obertes:
   • SC.6 Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives
   • Tecnologies de la informació i participació.
  • Eines per a la participació: recomanacions, exemples de projectes i webs d’interès.
 • A càrrec d'Aïda Díaz, del Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) de l’Àrea d’Internacionalització de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca). Representant Autonòmica del Comitè de treball de la CE del Repte social 6  Europa en un món canviant, societats inclusives, innovadores i reflexives del Programa Horizon 2020. 

11.45h - 11.55h.  Exemple de bona pràctica. Projecte Audio Commons Initiative. A càrrec de Xavier Serra, Grup de recerca en tecnologia musical, Universitat Pompeu Fabra (UPF).

11.55h - 12.05h. Visió des d’un centre de recerca, Barcelona Supercomputing Center. A càrrec d’Artur García, Grup de tractament  de dades, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

12.05h - 12.35h.  Avaluació de Propostes d’H2020. A càrrec d’Esther Oliver, de la Universitat de Barcelona (UB).                             

12.35h - 12.50h. Precs i preguntes.

12.50h – 13.00h. Conclusions finals i clausura de la sessió a càrrec d’Àlex Navarro. 

7/11/2016

La sessió  #EuropeCalls – Oportunitats de finançament del Programa Horizon 2020 per a les empreses culturals i creatives tindrà lloc el dimecres 30 de novembre de 2016 a l'Aula Europa de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90).

Inscripcions obertes a través d'aquest enllaç.