Inscripcions obertes per a EKRAN+ 2020

EKRAN+ és un programa de formació professional centrat en el procés creatiu de la pre-producció, i basat en la pràctica de rodatge. La formació és gratuïta i la data límit d'inscripció és l'1 de desembre de 2019. 

El projecte dura 22 dies, i va adreçat a directors i directors-guionistes, en el qual es treballa la visió de les seves futures pel·lícules. Aquesta visió està formada per la combinació de tres elements principals: el guió, els components audiovisuals i la col·laboració amb la resta de professionals que intervenen en el rodatge de la pel·lícula. 

El programa se centra en l’exploració, identificació i perfeccionament del to i el llenguatge visual del film. L’objectiu d’EKRAN+  és fer que els participants avancin en l’elaboració dels seus tractaments i/o guions i que produeixin dues escenes dels seus projectes.

Els equips creatius que hi participen han d’estar formats pel director (o director-guionista), pel guionista (o co-guionista), pel director de fotografia i pel productor.

El procés de formació Ekran+ inclou:

  • Desenvolupament del tractament o guió; treball en grup i individual sobre guions i/o tractaments.
  • Preparació pel rodatge; casting, storyboard i assessorament individuals amb tutors.
  • Rodatge; assessorament amb tutors respecte a la direcció, el càsting, l’escenografia i la producció.
  • Edició.
  • Avaluació; anàlisi en grup i del tutor de les escenes produïdes.

Al final del programa Ekran+ cada equip tindrà un tractament ben desenvolupat o un primer esborrany del guió i dues escenes, amb el to, el gènere i el llenguatge visual del projecte.

Cada equip creatiu (director, guionista i productor) podrà escollir la localització, els actors i l'escenografia, tenint en compte determinades limitacions logístiques i pressupostàries. 

El programa es duu a terme en tres sessions i una opcional: del 2 al 5 de març de 2020, del 16 al 24 d'abril de 2020, del 15 al 23 de juny de 2020 i dos dies de desembre de 2020 (opcional).

Cal enviar la sol·licitud abans del dia 1 de desembre de 2019

Més informació.

21/10/2019

EKRAN+ està organitzat per Wajda Studio i Wajda School, i compta amb el suport d'Europa Creativa MEDIA.

Es tracta d’una formació gratuïta.

La data límit per presentar-hi un projecte és el proper 1 de desembre de 2019.

Més informació.