Inscripcions obertes per a la jornada sobre possibilitats de finançament per a estudis i empreses de videojocs

La sessió oferirà una síntesi de les línies de subvenció i ajuts que actualment s’ofereixen des de les institucions (Unió Europea, Estat i Generalitat de Catalunya) per mirar de sistematitzar i facilitar-ne el coneixement als potencials sol·licitants.

Durant la jornada es repassaran les línies de suport identificades amb referències al detall de cadascuna d’elles com els destinataris, les condicions, requisits, període de sol·licituds i imports disponibles.

L'objectiu de la jornada és facilitar informació sistematitzada i detallada a estudis i empreses de videojocs sobre les principals possibilitats de finançament al seu abast per identificar, d’acord amb les explicacions durant la jornada, aquelles que encaixin amb les seves necessitats. Els i les assistents podran plantejar i resoldre dubtes sobre les línies.

Entre els ponents participants a la jornada figura Àlex Navarro, Coordinador d'Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya, que explicarà els ajuts d'Europa Creativa MEDIA al Desenvolupment de Videojocs i continguts immersius

Programa

10.00-10.05 h

Benvinguda i presentació de la jornada

10.05-10.35 h AJUTS GENERALITAT DE CATALUNYA

 

  • Ajuts llengua catalana

Ester Franquesa, Cap de Servei de Foment de l’Ús del Català, Secretaria de Política Lingüística, Departament de Cultura

  • Ajuts ICEC

Àlex Pi, responsable de finançament de l’Àrea de Desenvolupament i Transformació Empresarial de l'ICEC

  • Torn de preguntes

10.35-11.00 h

AJUTS GOVERN ESPANYOL

 

  • Ajuts NGEU

Equip Daleph

  • Torn de preguntes

11.00-11.35 h

AJUTS EUROPEUS

 

  • Ajuts Creative Europe

Àlex Navarro, Coordinador Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya

  • Ajuts Horizon (ACCIÓ)

Núria Soler,Consultora de Programes Europeus R+D+I i Enterpise Europe Network, Unitat d’Innovació Empresarial, ACCIÓ

  • Torn de preguntes