La Comissió Europea crea un nou document de Q&A per als beneficiaris d'Europa Creativa afectats per la crisi Covid-19

La Comissió Europea ha creat un nou document de Q&A per als beneficiaris d'Europa Creativa les activitats dels quals es veuen afectades per l'actual crisi de la Covid-19

Des d'Europa Creativa s'està aplicant la màxima flexibilitat, alhora que garanteixen la seguretat i la protecció de totes les persones implicades en les activitats beneficiàries del Progama. 

L’objectiu principal de la Comissió Europea és la seguretat i la protecció de tots els participants/beneficiaris del Programa Europa Creativa, tot respectant plenament totes les mesures de contenció preses en l'àmbit nacional.

El treball de la Comissió Europea té com a objectiu ajudar els beneficiaris del projecte i altres participants al programa, per fer front a les conseqüències negatives de la crisi.

La Comissió continuarà adaptant la seva resposta a aquesta situació sense precedents a mesura que evolucioni,
aclarint i simplificant l'aplicació de normes i procediments, quan sigui necessari, en cooperació amb
l'Agència Executiva d'Educació, Audiovisuals i Cultura (EACEA) i comptant amb el suport de les oficines Europa Creativa.

Aquest document proporciona respostes a les preguntes que s'han plantejat'i a les que es poden presentar. S'actualitzarà regularment per tenir en compte altres problemes.

14/4/2020

Consulteu el nou document de Q&A per als beneficiaris d'Europa Creativa les activitats dels quals es veuen afectades per l'actual crisi de la Covid-19