L’ICEC i l’ICF impulsen una línia de finançament per a entitats i empreses culturals afectades pel COVID-19

En el marc de les mesures preses pel Departament de Cultura per protegir el sector cultural de les conseqüències del COVID-19, l’ICEC i l’ICF posen en marxa una nova línia de finançament de 10 milions d’euros per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses del sector cultural afectades pel COVID-19.

Els préstecs serviran per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del covid-19.

En concret, la línia de finançament, denominada ICF Cultura Liquiditat, està destinada a entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o serveis culturals, entre d’altres, que s’hagin vist afectades per la situació derivada del COVID-19 i necessitin liquiditat.

L’import dels préstecs, sense comissió d’obertura, oscil·larà entre els 20.000 euros i 300.000 euros. Pel que fa al termini, les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions. En aquest sentit, un cop l’ICF rebi les sol·licituds de finançament, l’ICEC s’encarregarà d’emetre l’informe d’elegibilitat. Un cop emès, l’ICF analitzarà les sol·licituds i, si s’escau, les formalitzarà.

Les empreses que vulguin sol·licitar els préstecs ho hauran de fer a través del web de l’ICF.

L’ICEC

L’Institut Català de les Empreses Culturals és una institució pública del Departament de Cultura que té com a missió principal el desenvolupament i la consolidació del sector culturaL, impulsant les empreses i els professionals de la cultura per millorar-ne la competitivitat i la professionalització. A través de les accions que desenvolupa, l’ICEC contribueix a la construcció d’un teixit cultural competitiu i de qualitat.

Com a part de les seves funcions, l’ICEC proporciona a les empreses culturals diverses eines de finançament que s’afegeixen als serveis que ofereix i a les línies de subvenció que posa a disposició del sector. Entre les fonts de finançament de l’ICEC destaquen les aportacions reintegrables, els préstecs participatius i els préstecs per a actiu fix i circulant que es vehiculen a través de l’ICF i que es complementem amb un fons de garantia del Departament de Cultura.

L’ICF

L'Institut Catala de Finances és l'entitat financera pública de Catalunya. Té com a missió principal impulsar el finançament del teixit empresarial a Catalunya per tal de contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l'economia catalana. En aquest sentit, aposta activament per la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en línia amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L'ICF actua com a complement del sector financer privat, oferint una àmplia gamma de solucions de finançament centrades en préstecs, garanties i inversió en capital risc. Des del 2014 és membre de l'Associació Europea de Bancs Públics (EAPB), que agrupa gran part dels bancs i les entitats financeres públiques que operen a Europa.

20/3/2020

Més informació