L’Observatori Europeu de l’Audiovisual publica un nou informe sobre les coproduccions internacionals

L'Observatori Europeu de l'Audiovisual ha publicat un nou informe sobre "El marc legal de les coproduccions internacionals", segons el qual es desprèn que les coproduccions cinematogràfiques europees viatgen millor que les únicament nacionals. 

Les coproduccions representen un negoci amb riscos. Per aquesta raó, en el nou informe que difon l'esmentat organisme es resolen molts dubtes sobre les coproduccions. Quines són les garanties legals? Quins marcs hi ha per establir regles bàsiques en les coproduccions a Europa?

Capítols de l'informe:

El primer capítol consta d'estadístiques on podem observar com el nombre de coproduccions majoritàries va augmentar un 43% entre 2007 i 2016. En general, el 20% de totes les pel·lícules europees produïdes durant aquest període van ser coproduccions.

El segon capítol mostra una imatge panoràmica sobre els fons de suport i els sistemes d'ajudes internacionals, tant dins com fora d'Europa. En aquest punt es destaca la importància de ser considerat europeu, ja que fa possible que una pel·lícula es beneficiï de les quotes d'emissió i VoD de la UE; en virtut de la Directiva de Serveis de Mitjans Audiovisuals.

En aquest capítol s'esmenta el primer tractat de coproducció internacional: el Conveni del Consell d'Europa sobre Coproducció Cinematogràfica, que funciona a través d'un sistema de punts que permet definir una pel·lícula com a europea i, per tant, accedir als beneficis del Conveni. Creat el 1992 i revisat el 2017, inclou els desenvolupaments tant tecnològics com econòmics del món del cinema.

Es detalla també el funcionament del programa MEDIA de la UE, del fons Eurimages del Consell d'Europa i de Nordisk Film and TV Fond com a fonts principals de finançament per a les coproduccions europees.

L'informe aborda a més els tractats de coproducció internacional com l'Acord de Coproducció Iberoamericana (el qual reuneix certs països llatinoamericans i Espanya).

El tercer capítol se centra en els acords de coproducció bilaterals i multilaterals, tot proporcionant un resum de les característiques més comunes en tots dos. Aquest capítol enumera també els diversos esquemes internacionals que reuneixen els fons públics nacionals per fomentar el desenvolupament conjunt i la coproducció de projectes cinematogràfics.

El quart capítol proporciona una valuosa llista de verificació amb els punts que ha d'incloure qualsevol contracte de coproducció.

El cinquè capítol conté un anàlisi amb algunes de les més famoses disputes legals en coproduccions cèlebres com 'The Man Who Killed Don Quixote', de Terry Gilliam.

Finalment, el sisè capítol de l'informe aporta reflexions sobre les coproduccions. Aquestes observacions havien estat realitzades a la conferència que va oferir l'Observatori Europeu de l'Audiovisual l'any passat a Cannes.

Per accedir a l'informe complet, cliqueu aquest enllaç.

7/2/2019

Més informació sobre l’Observatori Europeu de l’Audiovisual i l’informe.