Noves convocatòries Europa Creativa MEDIA 2021-2027 publicades

El nou programa Europa Creativa 2021-2027 (que inclou els capítols MEDIA, Cross Sectoral i Cultura) i està dotat amb 2.440 milions d'euros per aquest període de set anys, continua amb la publicació de noves convocatòries de la branca MEDIA al nou portal Funding&Tender Opportunities

Les noves convocatòries MEDIA es divideixen en quatre clústers temàtics:

  • Content (Contingut): afavorir la col·laboració i la innovació en la creació i la producció d'obres d'alta qualitat.
  • Business (Empreses): promoure la innovació empresarial, la competitivitat, l’escalabilitat i els talents per enfortir la indústria europea davant els competidors mundials.
  • Audience (Públic): enfortiment de l'accessibilitat i la visibilitat de les obres per al seu públic potencial a través dels canals de distribució i el desenvolupament de l'audiència.
  • Policy (Política): donar suport a fòrums, estudis i informes de discussió / intercanvi de polítiques. Promoure activitats de sensibilització.

Del Business Cluster s'han publicat les següents noves convocatòries:

Markets & networking

Talents and skills

Innovative tools and business models

De l'Audience Cluster s'han publicat les següents noves convocatòries:

Audience Development and Film Education

European Festivals

European VOD networks and operators

Que s'afegeixen, així, a les 2 altres convocatòries d'Audience Cluster ja publicades la setmana passada:

I del Content Cluster s'ha publicat la convocatòria de suport al co-development:

European co-development

Que s'afegeix, així, a les 3 noves convocatòries de Content Cluster ja publicades la setmana passada:

A més, a la branca Cross Sectoral d'Europa Creativa, s'han publicat les següents convocatòries:

Innovation Lab

        Adreçada a la creació de solucions innovadores (eines, models i metodologies) per incentivar els agents dels sectors audiovisual,              cultural i creatiu.

News Media

Convocatòria per a mitjans de comunicació privats, públics o sense ànim de lucre així com organitzacions centrades en periodisme i notícies destinada a adaptar els canvis estructurals i tecnològics als quals s'enfronten (millores per aconseguir un periodisme lliure, divers, plural i de qualitat, així com un increment de l'alfabetització mediàtica).