Presenta el teu film a l’EFA Young Audience Award 2021

Com a categoria oficial dels European Film Awards, l'EFA Young Audience Award s'atorga al director/a d'una pel·lícula europea* adreçada a un públic d'entre 12 i 14 anys d'edat. La data límit per presentar-s'hi és el 15 de desembre de 2020.

Presentat des de 2012 amb motiu de la 25a edició dels European Film Awards, aquest premi s'atorgarà per desena vegada el proper diumenge 25 d'abril de 2021.

Els candidats elegibles han d'haver nascut a Europa o tenir un passaport europeu. Les pel·lícules que es poden presentar han de ser llargmetratges de ficció, animació o documental destinats a estrena en sales i que hagin tingut la seva primera projecció oficial (ja sigui en un festival, en un cinema regular o en línia) entre el 15 de desembre de 2019 i el 15 de desembre de 2020.

Un comitè de cinc experts en llargmetratges per a públic jove, cadascun d'un país diferent, preselecciona després vuit pel·lícules com a candidates. Sobre la base de les vuit candidates, un comitè de cinc joves de dotze a catorze anys de cinc països diferents decideix 3 nominacions. Una vegada que s'hagin autoritzat els drets de projecció de les projeccions no comercials per jurats a tots els països participants, aquestes pel·lícules s'anunciaran com a nominades.

El 25 de de abril de 2021 es realitzaran projeccions tancades i simultànies a joves de dotze a catorze anys arreu d'Europa. Després de les projeccions, aquests joves membres del jurat votaran pel film guanyador, que serà anunciat el mateix dia durant una cerimònia a Erfurt (Alemanya). Els directors de les tres pel·lícules nominades seran convidats a Erfurt per assistir a la cerimònia, que serà retransmesa en viu aquí.

(*) Els criteris pels quals una pel·lícula es considera europea es basen en el Conveni del Consell d'Europa sobre coproducció cinematogràfica (CETS núm 220). Segons això, una pel·lícula qualifica com europea si aconsegueix 16 punts d'un màxim possible de 21 d'una llista d'elements europeus. Per donar la definició més flexible, l'European Film Academy utilitza un mínim inferior, de 13 punts.

Més informació.

Contacte per a informació i sol·licitud de presentació de pel·lícules: submission@europeanfilmacademy.org

Aquest premi és organitzat i presentat per European Film Academy iEFA Productions amb el suport de Mitteldeutsche Medienförderung (MDM). Entre els col·laboradors de l'esdeveniment es troba FRED FM Film Radio.

23/10/2020

La data límit per a presentar un film a l’EFA Young Audience Award 2021 és el 15 de desembre de 2020.

Més informació.