Presenta la teva coproducció internacional al World Cinema Fund Europe de la Berlinale

El Festival Internacional de Cinema de Berlín (Berlinale) compta amb el fons de finançament World Cinema Fund Europe (WCF Europe), destinat a coproduccions internacionals de pel·lícules. La data límit per presentar-hi projectes és l'1 de febrer de 2021.  

WCF Europe destina la seva aportació econòmica a companyies de països europeus participants a Europa Creativa MEDIA. 

Els projectes de pel·lícules poden ser presentats per empreses dels països elegibles de WCF Europe (consulta'n el llistat aquí) i en cooperació amb una empresa d'un país europeu que participi a MEDIA (consulta'n el llistat aquí) i viceversa. No obstant això, tal i com s'ha esmentat anteriorment, és el soci europeu qui es convertirà en el destinatari administratiu del finançament de WCF Europe.

WCF Europe dona suport a la realització de pel·lícules (llargmetratges de ficció i documentals creatius) procedents de les regions i països elegibles de WCF Europe. Les premisses de la selecció són la qualitat artística i el contingut dels projectes, així com la seva viabilitat.

La data límit per presentar el projecte de pel·lícula és l'1 de febrer de 2021.

L'objectiu principal de WCF és donar suport a projectes que estiguin estructurats com a coproduccions internacionals entre els països d'origen i països europeus (participants a Europa Creativa MEDIA) i que estiguin en una etapa avançada en el moment en què se sol·liciti l'ajut. Preferiblement, el projecte de pel·lícula ha d'estar llest per entrar en producció dins dels tres mesos posteriors a la decisió de jurat.

Finançament:

  • Màxim de 60.000 euros per projecte. El finançament atorgat no pot excedir el 50% de el cost total de la producció. S'atorguen 40.000 euros per projecte en fons per a post-producció.
  • El cost total de producció dels projectes que rebin l'ajut ha d'estar entre els 200.000 euros i el 1.400.000 euros.
  • L'ajuda ha de ser gastada en la producció de la pel·lícula en les esmentades regions.
  • El percentatge total de participació en la producció del productor de país participant a Europa Creativa MEDIA ha de ser d'almenys un 20% per a documentals i d'un 25% per a pel·lícules de ficció i animació.
  • Sota cap circumstància, la participació de l'empresa europea no pot sobrepassar el 70%.

Els projectes s'han de presentar abans de l'1 de febrer de 20201 amb el formulari d'inscripció disponible a través d'aquest enllaç.

Més informació.

 

8/1/2021

World Cinema Fund Europe (WCF Europe) és un fons de finançament del Festival Internacional de Cinema de Berlín (Berlinale), destinat a coproduccions internacionals de pel·lícules.

La data límit per presentar-hi projectes és l'1 de febrer de 2021

Més informació i inscripcions