Publicada la convocatòria d'Europa Creativa Cultura de suport als projectes de cooperació europea 2020

S'ha publicat la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als Projectes de Cooperació Europea 2020, la data límit de presentació de sol·licituds de la qual és el proper 27 de novembre de 2019

Els principals objectius de la línia de suport als projectes de cooperació europea són:

  • Enfortir la capacitat dels sectors culturals i creatius europeus per operar transnacionalment i internacionalment;
  • Promoure la circulació transnacional d’obres culturals i creatives i dels agents culturals i creatius, en particular, artistes;
  • Contribuir al desenvolupament d'audiències i millorar l’accés a les obres culturals i creatives a la Unió Europea i més enllà, amb un enfocament especial en nens, joves, persones amb discapacitat i grups menys representats;
  • Contribuir a la innovació i la creativitat en el camp de la cultura, per exemple, mitjançant proves de nous models de negoci i promovent despeses innovadores en altres sectors.

PROJECTES ELEGIBLES:

Depenent de la importància, les necessitats, la naturalesa, els objectius i les prioritats del projecte, els candidats hauran d’optar per a la categoria 1 (Projectes de cooperació a menor escala) o la categoria 2 (Projectes de cooperació a major escala).

Categoria 1: Projectes de cooperació a menor escala

Els projectes d’aquesta categoria:

Comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, amb dos altres socis, que tindran seu, almenys, a tres països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura; el cap del projecte o un dels socis haurà de tenir la seva seu en un dels països elegibles. 

Seran objecte d’una sol·licitud d’un màxim de 200.000€, import que no representarà més del 60% del pressupost subvencionable.

Categoria 2. Projectes de cooperació a major escala

Els projectes d’aquesta categoria:

Comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, amb uns altres cinc socis, que tindran seu, almenys, en sis països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura; el cap del projecte o un dels socis haurà de tenir la seva seu en un dels països elegibles.

Seran objecte d’una sol·licitud de com a màxim de 2.000.000€, import que no representarà més del 50% del pressupost subvencionable.

En ambdues categories de projectes, la durada màxima (el període d'elegibilitat) serà de 48 mesos.

Activitats elegibles

Les activitats poden iniciar-se en ambdues categories de projectes entre l'1 de setembre i el 15 de desembre de 2020 com a molt tard. En qualsevol cas, les activitats no poden començar abans de la signatura per part de les dues parts de l’acord de subvenció.

La data límit per presentar la vostra candidatura és el 27 de novembre de 2019 a les 17.00h (hora de Brussel·les)

Consulteu les bases de la convocatòria disponibles en anglès.

Més informació.

3/10/2019

La data límit per a presentar-se a aquesta convocatòria és el 27 de novembre de 2019.  

Més informació.