Publicada la nova convocatòria Music Moves Europe

La Comissió Europea ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa Music Moves Europe (CREA-CULT-2022-MME), per donar suport al sector de la música en directe, la data límit de presentació de sol·licituds de la qual és el 12 de gener de 2023

L'objectiu d'aquesta convocatòria és seleccionar un consorci d'almenys dos sol·licitants de dos països elegibles. El consorci seleccionat ha de ser capaç de promoure la competitivitat, la innovació i la diversitat dins d'un gran nombre d'organitzacions actives en el sector musical europeu. Una part del treball consistirà en oferir també suport econòmic a aquestes organitzacions.

Els possibles sol·licitants han d'incloure disposicions per a dues activitats separades però vinculades:

  1. un pla de suport financer que redistribueix els fons a tercers actius en el sector de la música
  2. un programa d'activitats de creació de capacitats en benefici del sector de la música en directe

El pressupost disponible en aquesta convocatòria és de 4,5 milions d'euros i està obert fins al 12 de gener de 2023.

Consulteu-ne les bases i tota la documentació necessària. 

Més informació

16/9/2022

La nova convocatòria Europa Creativa Music Moves Europe (CREA-CULT-2022-MME), adreçada al sector de la música en directe, està oberta fins al 12 de gener de 2023