Publicada una guia sobre les xarxes culturals escollides per Europa Creativa

Els sectors cultural i creatiu encarnen la rica història i el potencial creatiu d’Europa. I contribueixen al desenvolupament de les nostres societats, no només mitjançant la creació d'ocupació i riquesa, sinó, sobretot, creant la identitat d'Europa i dels seus pobles.

La Unió Europea ha assignat 1,46 bilions d’euros al Programa Europa Creativa, per 7 anys. Amb aquests fons, té la intenció de promoure la diversitat cultural d'Europa i enfortir la competitivitat dels sectors cultural i creatiu europeus, per tal de promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Una de les tasques realitzades per aconseguir aquests objectius ha estat seleccionar 23 xarxes culturals europees, que han rebut un total de 13 milions d'euros per al període 2014-2016.

Es tracta de xarxes amb experiència, que abasten milers d'operadors i professionals; representen al voltant de 4.000 organitzacions de tot Europa i de fora d’Europa. A més, treballen en una varietat de sectors que inclou la música, el disseny, el patrimoni, les arts escèniques i els festivals, així com l'educació, la investigació i les activitats relacionades amb la política. Aquestes xarxes contribueixen a la internacionalització de les carreres dels artistes i a recollir i promoure bones pràctiques, així com nous models de negoci i de gestió. També contribueixen a la transferència d'habilitats, competències i coneixements tècnics.

A través d’aquest enllaç pots consultar el document sobre les xarxes escollides per Europa Creativa per al 2016. 

30/11/2016

Accedeix a la publicació sobre les activitats concretes que es duran a terme per les 23 xarxes finançades per Europa Creativa.