Publicats els resultats de la 1a convocatòria i-Portunus per a estades de mobilitat d’arts escèniques i plàstiques als països d’Europa Creativa

S'han publicat els resultats de la primera convocatòria i-Portunus, un projecte finançat pel programa Europa Creativa amb l’objectiu de traçar un pla de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura (arts visuals i arts escèniques). Un total de 122 sol·licitants han estat seleccionats, 7 dels quals són de l'Estat espanyol (6 artistes escènics i un artista visual).

L’abril del 2019, i-Portunus va llançar la primera convocatòria de sol·licituds per a mobilitats a curt termini en els camps de les arts escèniques i les arts visuals. Es van rebre més de 1.200 sol·licituds elegibles: la informació estadística d’aquestes sol·licituds està disponible aquí. Cadascuna de les sol·licituds va ser avaluada per dos avaluadors independents, especialitzats en el camp artístic corresponent.

Els sol·licitants que no hagin estat seleccionats a la primera convocatòria, poden tornar a presentar-se a la segona convocatòria i-Portunus, publicada recentment, la data límit de la qual és el proper 24 de juny.

Aquesta segona convocatòria i-Portunus és per a artistes i professionals de la cultura (individus o grups de fins a 5 persones) majors de 18 anys, actius en els camps de les arts escèniques i les arts visuals, de totes les titulacions i nivells d'experiència, que resideixin legalment en un país del programa Europa Creativa.

  • Les sol·licituds hauran de presentar-se en anglès, utilitzant el formulari de sol·licitud en línia i-Portunus, abans de la data límit, tal com s'indica a la convocatòria.
  • Les sol·licituds han d’incloure tota la informació sol·licitada al formulari de sol·licitud.
  • Els sol·licitants han de ser artistes o professionals de la cultura actius en els camps de les arts visuals o escèniques (excepte música), d'almenys 18 anys i residents legals en un país d’Europa creativa.
  • El destí de la mobilitat ha de ser un país Europa Creativa.
  • La data de sortida ha de ser el 25 de juliol de 2019 o posterior; la data de retorn al 31 de desembre de 2019 o abans. La durada total de la mobilitat ha de ser d'entre 15 i 85 dies (inclosos els dies de viatge). Pot ser contínua o segmentada: una mobilitat contínua significa un viatge d'anada i tornada, a un o diversos destins. Una mobilitat segmentada significa que viatjaràs diverses vegades, a una o diverses destinacions. Cada viatge ha de tenir una durada mínima de 5 dies i el nombre total de dies ha de ser d'entre 15 i 85.
  • La mobilitat s'ha de centrar en un projecte concret.
  • El sol·licitant no pot haver rebut prèviament suport de mobilitat i-Portunus.

Podeu consultar els resultats de la primera convocatòria des del següent enllaç.

Més informació.

11/6/2019

i-Portunus és un projecte finançat pel programa Europa Creativa amb l’objectiu de traçar una pla de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura. Està gestionat per un consorci conformat pel Goethe-Institut, l’Institut Français, l’Izolyatsia I la Nida Art Colony.

Podeu consultar els resultats de la primera convocatòria des del següent enllaç.

La data límit per presentar-se a la segona convocatòria és el proper 24 de juny.