Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport a l’educació cinematogràfica

S’han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport a l’educació cinematogràfica EACEA 25/2019. Del total de 29 sol·licituds rebudes, se n'han seleccionat quatre, per un import global d'1.898.259,78 €. Entre les propostes seleccionades en figuren dues liderades per entitats catalanes

Es tracta d’A Bao A Qu i DocsBarcelona, que es beneficiaran de 233.000 i 565.000 euros respectivament i que així cobriran el 70% del cost per tirar endavant els seus projectes. A més a més A Bao A Qu participa com a soci en un altre dels quatre projectes seleccionats: CinEd, liderat per la Cinemateca Portuguesa.

Moving Cinema és el projecte impulsat i liderat per l’Associació A Bao A Qu des de 2014. És l’únic projecte que ha rebut el finançament d’Europa Creativa MEDIA de de la primera edició dels ajuts de la convocatòria de Film Education (abans anomenada Audience Development). Ha estat seleccionat en totes les convocatòries des d’aquella primera edició. El projecte parteix de les recerques i experiències desenvolupades a Cinema en curs, projecte de la mateixa associació que es desenvolupa a Catalunya des de 2005 i que actualment també és d’abast internacional.

L’objectiu principal de Moving Cinema és crear o enfortir els vincles dels i les joves amb el cinema europeu. El repte és que gaudeixin del cinema d’autor de manera autònoma i que el cinema formi part de les seves vides i els seus interessos personals. Per això, és fonamental introduir el cinema a les escoles i instituts i també, en un segon moment, facilitar i motivar que el cinema ocupi un lloc també en la vida dels i les joves més enllà de l’escola o institut (en el temps de lleure i més enllà de l’etapa de l’educació obligatòria). Moving Cinema se centra específicament amb la franja d’edat 12-19 anys, combinant les accions dins l’horari lectiu amb les accions fora de l’escola.

Per la seva banda, el projecte CinEd, que A Bao A Qu desenvolupa a l’Estat espanyol, proposa que infants i joves d’entre 6 i 19 anys descobreixin la riquesa del cinema europeu d’autor a través d’una plataforma online que permet accedir de manera gratuïta a una col·lecció de grans pel·lícules europees per ser projectades exclusivament en sessions educatives i sense finalitat comercial. Cada pel·lícula s’acompanya de materials pedagògics específics que proporcionen les eines necessàries pel descobriment actiu, creatiu i reflexiu del cinema.

DocsBarcelona va presentar el projecte Learning By Docs (LBD) una iniciativa de utilitza pel·lícules documentals com a recurs d’aprenentatge sobre els diferents temes i matèries que es treballen a l’etapa de secundària i universitària i ho fa a través d’una plataforma en línia accessible mitjançant subscripció. Després de 2 anys de desenvolupament, 10 escoles de secundària de Catalunya han provat la nova plataforma pensada com a eina pedagògica a través de l’audiovisual. Els estudiants poden accedir en línia a una selecció de pel·lícules documentals i descobrir la narrativa cinematogràfica alhora que aprenen i aprofundeixen en història, política i d’altres qüestions socials a través d’elles i esdevé una eina per reforçar els procés d’aprenentatge dels alumnes del segle XXI.

Amb Learning by Docs Europe (LBDE), el projecte creix en dimensió internacional amb la incorporació de 2 partners europeus: la divisió educativa del Festival DokFestMunich a Alemanya, i el departament educatiu del festival de Tessalònica a Grècia; i es focalitza en l'aprenentatge de "La història de l'Europa al segle XX" a través de pel·lícules documentals. Les pel·lícules i materials estaran disponibles en 5 idiomes (alemany, castellà, català, grec i anglès).

Podeu consultar els projectes seleccionats aquí, així com els projectes seleccionats amb partners.

Amb aquesta convocatòria, el programa Europa Creativa MEDIA pretén donar suport a les activitats encaminades a fomentar els coneixements cinematogràfics i a incrementar el coneixement entre el públic de les obres audiovisuals europees, inclòs el patrimoni audiovisual i cinematogràfic, particularment entre el públic jove.

Més informació.

 

 

7/9/2020

Podeu consultar els resultats d’aquesta i altres convocatòries a través d’aquest enllaç.