Torna i-Portunus, el programa per a la mobilitat d'artistes i professionals de la cultura

El projecte pilot i-Portunus continuarà donant suport a la mobilitat d’artistes, creadors i professionals culturals entre tots els països que participen al programa Europa Creativa.

Un segon projecte pilot va ser seleccionat i finançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea, per continuar provant un pla de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura. Aquesta segona fase s’estendrà des de finals del 2020 fins a la primavera del 2022 i està gestionada per un consorci dirigit pel Goethe-Institut i inclou l’Institut francès i Izolyatsia.

La mobilitat transnacional és més necessària i complexa que mai, i el projecte pretén donar-li suport quan i de la manera que sigui possible. La primera de les seves convocatòries es publicarà al desembre de 2020 i s'adreça a artistes i professionals de tots els sectors culturals, a excepció del cinema i l'audiovisual.

L’objectiu principal d’i-Portunus és connectar artistes i donar suport a col·laboracions internacionals. Això es farà mitjançant la mobilitat física, però si és necessari, mitjançant variacions de mobilitat virtuals o combinades.

i-Portunus publicarà tres convocatòries adreçades a artistes, creadors i professionals culturals de la música, la traducció literària, l’arquitectura i el patrimoni cultural al desembre de 2020, el gener de 2021 i el febrer de 2021.

Totes les convocatòries estaran obertes durant dos mesos. Cada sol·licitud serà avaluada per dos avaluadors. La notificació dels resultats es produirà un mes després de la data límit de la convocatòria i les mobilitats seran possibles fins al desembre del 2021.

i-Portunus destina un pressupost de 500.000 EUR amb una quantitat fixa per al transport i per dietes, en funció del país de destinació.

A més, un altre projecte amb el mateix objectiu es posarà en marxa a principis de 2021, en aquest cas, destinat a finançar les organitzacions culturals d'acollida.

Es preveuen diverses convocatòries de tots dos projectes al llarg de 2021.

Tota la informació al web d'i-Portunus.

25/11/2020

Tota la informació al web d'i-Portunus.