Condicions inscripció

Gràcies pel vostre interès a participar en un esdeveniment organitzat per Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya.

IMPORTANT: Des d'Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya no podem garantir l'accés a l'esdeveniment un cop aquest hagi començat, malgrat hi hagi inscripció prèvia. Preguem puntualitat.

No tots els esdeveniments compten amb traducció simultània al català. Si us plau, informeu-vos en el programa del mateix. Us informem que els esdeveniments poden ser retransmessos via streaming o enregistrats en vídeo per a la seva comunicació pública o distribució posterior. Informarem en cada cas.

Les inscripcions que no incloguin un e-mail vàlid de contacte no seran vàlides. L’enviament del formulari comporta l’acceptació de les condicions següents:

Us informem que, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades caràcter personal, les dades personals que ens faciliteu mitjançant el formulari d’inscripció seran incorporades a un fitxer de dades automatitzat propietat de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), proveït de NIF Q-0801212-B i amb domicili al Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona,i que les dades seran tractades amb les finalitats següents: tramesa d’informació relacionada amb l’activtat concreta a la qual us hagueu subscrit; tramesa d’informació relacionada amb els programes d’ajuts que gestiona l'oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya de l’àmbit que hagueu sol·licitat; publitramesa d’informació de l’àmbit de la cultura que hagueu sol·licitat; Invitació a actes de l’àmbit de la cultura que hagueu sol·licitat; participació en sortejos sense petició prèvia de la persona interessada i explotació estadística, estudis i informes de gènere. Us informem, així mateix, que les vostres dades podran ser cedides a la Direcció General de Comunicació, Xarxes, Contingut i Tecnologia de la Unió Europea, o ens que n’assumeixi les competències, per al seu tractament amb les finalitats indicades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades incorporades al fitxer mitjançant una comunicació escrita a l’ICEC, a través de l’adreça de correu postal indicada anteriorment o a l’adreça de correu electrònic següent: europacreativamedia@gencat.cat

Per a estar al dia de totes les novetats MEDIA catalanes, inclosos canvis d'última hora en la programació dels esdeveniments, podeu subscriure-us als butlletins de notícies del nostre web.

En cas de dubte, si us plau, contacteu amb nosaltres via correu electrònic

Atentament,

Equip d'Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya