Nou informe de l'OEA sobre el finançament de pel·lícules de ficció a Europa

L'Observatori Europeu de l'Audiovisual ha publicat un nou informe sobre el finançament de pel·lícules de ficció a Europa.

Aquest nou informe constata que:

  • El pressupost mitjà d’una pel·lícula de ficció cinematogràfica europea estrenada el 2018 va ascendir a 1,93 milions d’euros.
  • Les dues fonts de finançament més importants van ser clarament el finançament públic directe i les inversions de canals de tv, que van representar el 26% i el 21% del finançament total, respectivament.
  • La quota percentual del finançament públic directe en el finançament de pel·lícules disminueix amb l’augment de la mida del mercat i del volum pressupostari.

Basat en l’anàlisi del pressupost real de 568 pel·lícules europees de ficció d’acció en viu estrenades el 2018, aquesta és probablement la mostra de dades paneuropea més gran que hi ha fins ara disponible sobre el finançament de pel·lícules de ficció europees. Aquest informe és fruit d’un extens projecte de col·laboració entre l’Observatori Audiovisual Europeu i la Xarxa de Recerca de l’Agència Europea de Cinema (EFARN). Va ser realitzat per Martin Kanzler, subdirector del Departament d’Informació del Mercat de l’Observatori.

L'informe té com a objectiu proporcionar xifres concretes anuals sobre com es financen les pel·lícules europees de ficció cinematogràfica. Aquesta anàlisi ofereix una visió general, una perspectiva paneuropea i complementa la feina feta a l'àmbit nacional. Proporciona informació única basada en els fets sobre una àmplia varietat de qüestions de recerca, des de la quantificació del pressupost mitjà de les pel·lícules de ficció europees cinematogràfiques, fins a la importància de les fonts de finançament individuals.

Pressupostos de ficció cinematogràfica a Europa

La mostra de dades estudiada suggereix que el pressupost mitjà d’una pel·lícula de ficció cinematogràfica europea estrenada el 2018 representava 3,16 milions d’euros, mentre que el pressupost de mostra mitjà ascendia a 1,93 milions d’euros. No obstant això, els pressupostos mitjans difereixen àmpliament entre països. No sorprèn que els pressupostos mitjans siguin més alts en mercats més grans i més baixos en països amb menor potencial de taquilla, ja que l’explotació als mercats nacionals continua sent clau per a la majoria de les pel·lícules. El pressupost mitjà d’una pel·lícula de ficció europea originària de França, Alemanya, Itàlia o el Regne Unit (els grans mercats inclosos a la mostra) va ascendir a 2,8 milions d’euros el 2018 enfront d’1,7 milions d’euros per a les pel·lícules de ficció produïdes en un mercat europeu de mida mitjana i 1,2 milions d'euros per a pel·lícules de ficció de petits mercats.

Més informació

Consulta l'informe complet en aquest enllaç.

18/2/2021

Més informació

Consulta l'informe complet en aquest enllaç.