Nova convocatòria i-Portunus per a professionals de l'arquitectura

En el marc de la 2a fase pilot del programa i-Portunus de suport a la mobilitat d’artistes, creadors i professionals culturals entre tots els països que participen al programa Europa Creativa, s'ha publicat una nova convocatòria adreçada al sector de l'arquitectura. La data límit per presentar-s'hi és el 14 de març de 2021.

Aquesta convocatòria s'adreça a arquitectes i professionals culturals actius en el camp de l'arquitectura (individus i grups de fins a 5 persones), majors de 18 anys, de totes les qualificacions educatives i tots els nivells d'experiència, que resideixin legalment a un país d'Europa creativa.

i-Portunus proporciona suport financer per finançar parcialment el cost del viatge (transport, allotjament, etc.) a un altre (o diversos) països d'Europa Creativa.

La durada de la mobilitat ha de ser 7 i 60 dies i s’ha de dur a terme abans del 30 de novembre de 2021.

El viatge pot ser continu o segmentat:

  • Una mobilitat contínua significa que teniu un viatge d’anada i tornada o un viatge de múltiples destinacions.
  • Una mobilitat segmentada significa que viatjarà diverses vegades a una o diverses destinacions. Cada viatge ha de durar un mínim de 5 dies i el nombre total de dies encara ha de ser entre els 7 i els 60 dies.

L’objectiu principal de la vostra mobilitat ha de ser preferiblement un dels següents:

  • Col·laboració internacional: per exemple en el marc d’un projecte internacional.
  • Residències orientades a la producció: per exemple, investigareu in situ i desenvolupareu nous dissenys en relació amb l’entorn social i físic.
  • Desenvolupament professional: per exemple, participareu en reunions de xarxa, showcases, tallers, classes magistrals i altres tipus de formació fora de l'educació formal, com ara centres creatius.

Les condicions per al finançament són les següents:

  • Un import fix de 350€ per al transport.
  • Dietes determinades cas per cas en funció de la durada de la mobilitat i pagables per cada pernoctació entre la data de sortida i la de retorn, amb l'import en funció del país de destinació fins a un màxim de 2.650€ per persona.

L’import màxim de tota la subvenció és de 3.000€ per persona.

El pressupost total destinat al suport a la mobilitat s’estima en 500.000 €. Amb aquest pressupost, i-Portunus preveu finançar 250 sol·licituds, aproximadament. i-Portunus es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles.

Més informació