Europa Creativa Cross-Sectoral

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Data límit: 25/04/2024

Objectiu:

Els objectius de Creative Innovation Lab són fomentar la cooperació entre el sector audiovisual i altres CCS per tal d'acompanyar la seva transició ambiental i/o millorar la seva competitivitat i/o la circulació, visibilitat, descoberta, disponibilitat, diversitat i públic europeu. contingut a través de fronteres. El suport també pretén que el sector audiovisual europeu i altres CCS s'adaptin millor a les oportunitats que ofereix el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial i els Mons Virtuals.

Convocatòria per a la creació de solucions innovadores (eines, models i metodologies) per incentivar els agents dels sectors audiovisual, cultural i creatiu.

S'abordaran específicament la promoció de pràctiques sostenibles o en greening dels sectors creatiu i cultural, així com la creació d'eines educatives innovadores per abordar temes com la recopilació i l'anàlisi de dades, la transparència, l'ús adequat de la intel·ligència artificial i les macrodades, l'adaptació als reptes i les oportunitats impulsats pels canvis actuals en aquests sectors.

DESCÀRREGUES:

Convocatòria

Enllaç a la FTOP
(EN)

Bases

Bases
(EN)

Sol·licitants elegibles:

Entitats jurídiques europees (empreses privades, públiques, organitzacions internacionals, empreses tecnològiques i de nova creació, organitzacions audiovisuals, culturals i creatives, incubadores i acceleradores d'empreses etc.) que presentin un consorci format per almenys dues entitats legals provinents de països participants a MEDIA.

Les sol·licituds han de demostrar clarament l'abast de l'enfocament intersectorial, les condicions per aplicar-les i els beneficis esperats per als sectors coberts. També s'acceptaran propostes presentades per sol·licitants únics.

Projectes elegibles

El disseny, el desenvolupament i la creació d'eines innovadores aplicables als sectors audiovisuals, culturals i creatius. Les activitats tindran per objecte donar suport a la competitivitat, el procés de sostenibilitat, la cooperació, la circulació, la visibilitat, la disponibilitat, la diversitat, la inclusió, la representativitat i l'augment de l'audiència a tots els sectors. Aquestes activitats tindran un gran potencial de reproducció als sectors audiovisual, cultural i creatiu.

Els projectes s'hauran de centrar en un o diversos dels temes següents:

 • Mons virtuals com a nou entorn per a la promoció dels continguts europeus, la renovació de l'audiència i la competitivitat de les indústries europees de continguts.
 • Eines de negoci innovadores que explorin nous modes de producció, finançament, distribució o promoció que utilitzin noves tecnologies (IA, big data, blockchain, Metavers, NFT, etc.).
  • Gestió i monetització dels drets (incloses ofertes innovadores de subscripció agrupada per accedir a diversos continguts culturals europeus procedents de diverses plataformes europees existents), garantint la transparència i una remuneració justa per als creadors i els artistes.
  • Recull i anàlisi de dades, amb especial èmfasi en la predicció de la creació de continguts i el desenvolupament de l'audiència (incloses eines intersectorials innovadores per millorar la qualitat del servei d'abonats i una millor valorització dels continguts europeus oferts per les plataformes europees a línia).
 • Ecologitzar la cadena de valor als sectors creatiu i cultural, per reduir l'impacte en el medi ambient dels sectors cultural i audiovisual, d'acord amb la iniciativa europea Bauhaus i l'acord verd de la Comissió Europea.

Les sol·licituds han d'incloure mesures per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

El desenvolupament de continguts i/o els costos de producció només es poden recolzar si estan clarament vinculats al desenvolupament d'eines o models innovadors proposats pel projecte. Han de ser proporcionades i limitades.

Finançament

Pressupost del projecte (import màxim de la subvenció): no hi ha límit. La subvenció es basarà en el pressupost (costos reals, amb costos unitaris i elements a tant alçat). Això vol dir que reemborsarà NOMÉS certs tipus de costos (despeses elegibles) i costos que van ser realment incorreguts per al seu projecte (NO les despeses pressupostades).

Els costos es reemborsaran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (70%).

Es permet el suport financer a tercers.

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 24 d'octubre de 2023
 • Data límit de presentació de sol·licituds: 25 d'abril de 2024 17:00 (hora de Brussel·les)
 • Període d'avaluació: maig - setembre de 2024
 • Informació als sol·licitants: octubre de 2024
 • Signatura del conveni de subvenció: gener de 2025

Plantilles de sol·licitud, guies i models de convenis de subvenció (MGA):

Content

European Slate Development
(CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE)

Termini: 13/des/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Fostering European media talents and skills
(CREA-MEDIA-2022-TRAINING)

Termini: 04/mai/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Altres

Music Moves Europe
(CREA-CULT-2022-MME)

Termini: 12/gen/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

TV and online content
(CREA-MEDIA-2024-TVONLINE)

1r Termini: 07/des/2023
2n Termini: 14/05/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European Co-development
(CREA-MEDIA-2024-CODEV)

Termini: 06/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

European mini-slate development
(CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE)

Termini: 10/set/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Content

Video Games and Immersive content development
(CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termini: 24/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Distribution
(CREA-MEDIA-2024-FILMDIST)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

European Film Sales
(CREA-MEDIA-2024-FILMSALES)

Termini: 20/jun/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Innovative tools and business models
(CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD)

Termini: 25/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

Markets & Networking
(CREA-MEDIA-2024-MARKETNET)

Termini: 18/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Business

MEDIA 360°
(CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Termini: 12/abr/2022

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Films on the Move
(CREA-MEDIA-2024-FILMOVE)

1r Termini: 14/mar/2024
2n Termini: 18/07/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

European VOD Networks and Operators
(CREA-MEDIA-2024-VODNET)

Termini: 09/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Festivals
(CREA-MEDIA-2024-FESTNET)

Termini: 11/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Networks of European Cinemas
(CREA-MEDIA-2024-CINNET)

Termini: 16/jul/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Audience

Audience Development and Film Education
(CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Termini: 30/mar/2023

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

Innovation Lab
(CREA-CROSS-2024-INNOVLAB)

Termini: 25/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Media literacy
(CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Collaborations
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cross-Sectorial

NEWS - Journalism Partnerships – Pluralism
(CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)

Termini: 14/feb/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a petita escala
(CREA-CULT-2024-COOP-1)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Projectes de Cooperació Europea a Escala Mitjana
(CREA-CULT-2024-COOP-2)

Termini: 23/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Plataformes europees per a la promoció d’artistes emergents
(CREA-CULT-2024-PLAT)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Xarxes europees d’organitzacions culturals i creatives
(CREA-CULT-2024-NET)

Termini: 07/mar/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Entitats Culturals Paneuropees
(CREA-CULT-2024-PECE)

Termini: 31/gen/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...

Cultura

Circulació d’obres literàries europees
(CREA-CULT-2024-LIT)

Termini: 16/abr/2024

No hi ha convocatories d'aquesta categoria...