Convocatòries Europa Creativa MEDIA

El programa Europa Creativa va publicar les primeres convocatòries al desembre de 2013 i estarà vigent durant el període 2014-2020. Europa Creativa fusiona els antics programes de MEDIA i Cultura i s’adreça al sector cultural i creatiu. Aquesta iniciativa de la Unió Europea, amb un pressupost d’1,46 mil milions d’euros en els propers set anys (un 9% més que els nivells actuals), pretén dotar de recursos els projectes que tinguin com a objectiu promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la innovació i estimular la creació de nous públics.

Europa Creativa proporcionarà fons a almenys 250.000 artistes i professionals de la cultura, 2.000 cinemes, 800 pel·lícules i 4.500 traduccions de llibres. També es posarà en marxa un nou mecanisme de garantia financera que permetrà a les petites empreses culturals i creatives accedir a fins a 750ME en préstecs bancaris.

Pel que fa al subprograma MEDIA, es destinarà el 56% del pressupost d’Europa Creativa, amb ajuts al sector audiovisual europeu, que inclouran suport al desenvolupament de projectes; suport a la programació televisiva d’obres audiovisuals; ajut a la distribució transnacional de pel·lícules europees; suport als festivals de cinema; ajut al desenvolupament de videojocs; suport a l’accés als mercats; i, com a gran novetat, ajut al desenvolupament de les audiències.

El subprograma Cultura compta amb el 31% del pressupost global del Programa Europa Creativa, la qual cosa es tradueix en 454,8 milions d’euros per a tot el període 2014-2020.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç de l’Agència Executiva de l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura.