Music Moves Europe (CREA-CULT-2022-MME)

Objectius

Music Moves Europe donarà suport a la distribució de música sostenible, centrant-se en la música en directe. D'acord amb els objectius generals de MME, l'acció tindrà com a objectiu millorar la competitivitat, la innovació i la diversitat del sector musical europeu.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és seleccionar un consorci capaç de promoure la competitivitat, la innovació i la diversitat dins d'un gran nombre d'organitzacions del sector musical europeu, incloent-hi el suport financer.

Les sol·licituds han d'incloure 2 activitats separades però vinculades:

  1. Un pla de suport financer que redistribueix els fons a tercers actius en el sector de la música en directe
  2. Programa d'activitats de creació de capacitats en benefici del sector de la música en directe

Temes i prioritats

Les activitats especificades en els objectius s'han de centrar en 3 temes de desenvolupament empresarial:

  • retransmissió en directe;
  • cooperació amb locals de música;
  • exportació de música.

El pla de suport ha de consistir, com a mínim, en 3 convocatòries de propostes (suport financer a tercers), idealment una a l'any, que abastin cada vegada un o una combinació d'aquests temes de desenvolupament empresarial.

Sol·licitants elegibles

Les sol·licituds han de ser presentades per un consorci d'almenys dos (2) sol·licitants (beneficiaris; entitats no adscrites), que compleixi les condicions següents:

  • mínim 2 entitats de 2 països elegibles diferents

El coordinador ha de tenir una existència legal d'almenys 2 anys a la data de finalització del termini de presentació

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 15 de setembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 12 de gener de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: gener - març de 2023

Informació als sol·licitants: abril de 2023

Signatura del conveni de subvenció: Mes 202X

Plantilles de proposta, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template (només per a informació: NO utilitzeu aquesta plantilla per enviar-la. Trobareu el formulari de sol·licitud al sistema de sol·licitud)
Call document
2022 Annual Work Programme for the implementation of the Creative Europe Programme
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació