European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2021-VODNET)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat i l’escalabilitat del sector audiovisual europeu, les prioritats del capítol MEDIA són:

- millorar la circulació, la promoció, la distribució en línia i a sales de cinema d’obres audiovisuals europees, dins de la Unió i internacionalment en el nou entorn digital; fins i tot a través de models de negoci innovadors;
- promoure obres audiovisuals europees, incloses obres patrimonials, i donar suport al compromís i el desenvolupament de públics de totes les edats, en particular públic jove, a tot Europa i més enllà.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

Xarxa(es) d'operadors de Video on Demand (VOD) europeus, que projecten una proporció significativa d'obres europees no nacionals.

Objectiu:

L’objectiu de l’acció és augmentar la col·laboració transfronterera entre els serveis de VOD europeus existents.

Resultats esperats:

  • Reforçar la col·laboració transfronterera entre les plataformes europees de vídeo a la carta (VOD) mitjançant activitats conjuntes / col·laboratives per augmentar l’audiència en línia de continguts audiovisuals europeus;
  • Reforçar l’atractiu de les plataformes europees de vídeo sota demanda (VOD) elegibles per al públic transfronterer i el consum en línia a una escala més gran;
  • Millorar la circulació digital i el consum de contingut europeu potenciant la seva visibilitat, decobriment i protagonisme;
  • Desenvolupar nous models de negoci i aconseguir economies transfrontereres d’abast i escala.

Descripció de les activitats a finançar:

Accions conjuntes/col·laboratives transfrontereres amb l'objectiu de millorar la competitivitat i l'atractiu de les plataformes europees de VOD que ofereixen una proporció significativa d'obres audiovisuals europees no nacionals, així com augmentar l'accessibilitat, la visibilitat, el descobriment i la prominència del contingut europeu per a una audiència global més àmplia (europea i internacional).

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Participants elegibles

La proposta ha de ser presentada per un grup de sol·licitants (consorci) que inclogui almenys tres serveis de VOD procedents d'almenys dos països que participen al capítol MEDIA o per una plataforma VOD amb capacitat per oferir els seus serveis en almenys dos països dins de la branca MEDIA. 

Una plataforma de vídeo sota demanda (VOD) és una entitat que permet als individus seleccionar obres audiovisuals des d’un servidor central per veure-les en una pantalla remota mitjançant streaming i/o descàrrega. Les plataformes VOD connectades a emissores i proveïdors de serveis d'Internet són elegibles.

Les plataformes VOD sol·licitants han de presentar una dimensió europea mínima al seu catàleg. El sol·licitant ha de presentar un catàleg o un catàleg agregat (en cas de diversos serveis de VOD implicats al consorci) constituït per:

 almenys un total de 1.000 obres audiovisuals disponibles
 almenys el 30% de les obres audiovisuals de països que participen al capítol MEDIA
 incloure obres audiovisuals d’almenys cinc països que participen a la branca MEDIA que representin almenys cinc idiomes oficials diferents de la Unió Europea.

El 30% de les obres audiovisuals europees del catàleg han de ser produïdes majoritàriament per un productor o productors establerts als països que participen a la branca MEDIA. Un mínim del 50% del finançament ha de provenir de països participants a MEDIA i les empreses productores s’han d’acreditar com a tal.

Els criteris de dimensió europea s’han de complir al començament i durant la durada de l’acció.

Condicions i documents

1. Països elegibles: tal com es descriu al document de la convocatòria.

2. Condicions d'elegibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.

3. Límits i disseny de les pàgines de la sol·licitud: consulteu la part B de la plantilla de proposta estàndard

El formulari de sol·licitud l’ha de preparar el consorci i enviar-lo un representant. Un cop enviat, rebreu una confirmació.

Límits de caràcters i pàgines:

  • límit de pàgines normalment 70 pàgines;
  • els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines;
  • mida mínima de la lletra: Arial 9 punts;
  • mida de la pàgina: A4;
  • marges (superior, inferior, esquerre i dret): almenys 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina).

4. Avaluació

Els criteris d’avaluació, puntuació, llindar i procés es descriuen al document de la convocatòria.

5. Calendari indicatiu d’avaluació i acord de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria: 1 de juny de 2021

Data límit per presentar les sol·licituds: 5 d'octubre de 2021 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d’avaluació: d'octubre a desembre de 2021

Informació als sol·licitants: gener de 2022

Signatura de l’acord de subvenció: març de 2022

6. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

      Document d ela convocatòria

      Plantilla estàndard de sol·licitud

      Informació sobre les subscripcions, els ingressos i el catàleg

      Plantilla d'annex estàndard: declraació de propietat i control

      Model d'acord de subvenció mono-multi beneficiari

Més informació