Films on the Move (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Objectiu:
L'acció Films on the Move ha de fomentar i donar suport a una distribució més àmplia de pel·lícules europees no nacionals recents, animant, en particular, els agents de vendes i els distribuïdors cinematogràfics a invertir en la promoció i la distribució adequada de pel·lícules europees no nacionals.

Descripció de les activitats a finançar en el marc de la convocatòria:

Les activitats que es finançaran són campanyes de distribució cinematogràfica i/o en línia paneuropea de pel·lícules europees elegibles, coordinades per l'agent comercial de la pel·lícula.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles: Empresa europea d'agents de vendes que actua com a intermediari per al productor, especialitzada en l'explotació de pel·lícules comercialitzant i atorgant-ne llicències a distribuïdors o altres compradors de països estrangers.

L'agent de vendes ha d'haver estat designat pel productor de la pel·lícula a través d'un acord de vendes internacionals que estipuli el dret de vendre la pel·lícula en almenys 15 països participants al subprograma MEDIA.

Les persones físiques no són elegibles excepte treballadors per compte propi (per exemple, empresaris individuals) quan la societat no tingui una personalitat jurídica diferent de la de la persona física.

Projectes elegibles: Campanyes per a la distribució paneuropea de pel·lícules europees elegibles, fora del país d'origen, coordinades per l'agent de vendes de la pel·lícula.

Cal reunir un mínim de set distribuïdors vinculats al projecte. Dels set distribuïdors: almenys dos han de procedir de països de baixa capacitat de producció (Grup A o Grup B).*

Els distribuïdors han de comprometre's a dur a terme la distribució de la pel·lícula als seus territoris a través d'una carta d'intencions.

La pel·lícula s'haurà d'estrenar com a molt tard deu setmanes després de la data de presentació de la sol·licitud.

La pel·lícula ha de ser una obra de ficció (incloses les pel·lícules d'animació) o un documental amb una durada mínima de 60 minuts.

Perquè la pel·lícula sigui elegible, el seu primer copyright no s'ha d'haver establert abans del 2020.

La pel·lícula no ha de consistir en contingut alternatiu (òperes, concerts, actuacions, etc.) ni en material publicitari, pornogràfic o racista.

El pressupost de producció de la pel·lícula no pot superar els 15 milions d?euros.

La pel·lícula ha d'haver estat produïda majoritàriament per un productor/productors establerts als països participants al subprograma MEDIA i amb una participació significativa de professionals d'aquests països.

Un mínim del 50% del finançament del pressupost total estimat de producció de la pel·lícula ha de provenir de països participants al subprograma MEDIA. S'ha d'haver produït amb la participació significativa de professionals nacionals/residents d'aquests països.

El suport financer assignat a cada distribuïdor en un país com Espanya està fixat en un màxim de 150.000 euros per pel·lícula.

La pel·lícula ha de tenir un número identificatiu interoperable estàndard, com ara ISAN o EIDR, que serà facilitat pel coordinador.

El beneficiari tindrà 36 mesos per dur a terme el projecte.

* Grup A: Croàcia, Txèquia, Estònia, Grècia, Polònia, Portugal i Romania.

* Grup B: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Xipre, Hongria, Islàndia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Montenegro, Macedònia del nord, República de Sèrbia, Eslovàquia i Eslovènia.

Condicions i documents

  1. Països elegibles: tal i com es descriuen al Document de la convocatòria.

 

  1. Eligibilitat i condicions d'admissibilitat: tal i com es descriuen al Document de la convocatòria.

 

  1. Límit de pàgines i disseny de la sol·licitud: veure la Part B del model estàndard de sol·licitud.
  2. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al Document de la convocatòria. 

  1. Calendari aproximat d'avaluació i de signatura de contracte: tal i com es descriu al Document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:    02 02 2022

                                                                    1er termini:                                               2on termini:

Termini per a la presentació de sol·licituds:    15 març 2022, 17:00 CET (Brussels)      5 juliol 2022, 17:00 CET (Brussels)  

Període d'avaluació:                                        Març 2022 - Juny  2022                             Juliol 2022 - Octubre  2022

Informació als sol·licitants:                              Juliol 2022                                                 Novembre 2022

Signatura del conveni de subvenció:                Setembre 2022                                         Gener 2023 

  1. Plantilles de sol·lictud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Online Manual
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació