European Film Distribution (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST)

El suport a la distribució de pel·lícules europees fomentarà i donarà suport a la distribució transnacional més àmplia de pel·lícules europees recents, tot proporcionant fons als distribuïdors europeus, en funció del seu rendiment al mercat, per reinversiór en l'adquisició, promoció i distribució (inclosa en línia) de pel·lícules europees no nacionals recents.

Resultats esperats:

  • Millora de la distribució transnacional de pel·lícules europees recents no nacionals.
  • Increment de la inversió en producció, adquisició, promoció, distribució teatral i en línia de pel·lícules europees no nacionals.
  • Desenvolupar vincles entre el sector de la producció i la distribució millorant així la posició competitiva de les pel·lícules europees no nacionals.

Participants elegibles

Empreses europees actives en el sector audiovisual com a distribuïdora de cinema/sala que participen en una activitat comercial destinada a posar en coneixement d'un ampli públic una pel·lícula amb finalitats d'explotació en sales de cinema. Aquesta serà l'activitat principal de l'empresa o divisió de l'empresa.

El distribuïdor de cinema o de teatre ha de complir els criteris següents:

1. Ser titular dels drets de distribució teatral de la pel·lícula al país en qüestió;
2. dur a terme la distribució teatral de la pel·lícula al país en qüestió (determinar la data d'estrena, planificar, controlar i executar la campanya de distribució i promoció);
3. pagar directament els costos de distribució associats; i
4. Estar empadronat i tenir operacions de distribució cinematogràfica al país de què es tracti.

En el cas que les activitats de distribució siguin compartides entre diverses empreses, s'hauran d'aportar els contractes/acords entre aquestes empreses. L'empresa que es considerarà conforme és aquella que compleixi tots els criteris i que efectivament executi la distribució de la pel·lícula al país d'acord amb les condicions anteriors. Si les tasques i/o responsabilitats estan tan compartides entre diferents empreses que és impossible avaluar un distribuïdor únic de la pel·lícula en un territori, les entrades d'aquesta pel·lícula no seran elegibles.

Els distribuïdors que actuen en diferents països vinculats amb finalitats de distribució (per exemple, Bèlgica i Luxemburg; Grècia i Xipre) només haurien d'enviar una proposta i declarar les admissions i la reinversió en aquests diferents països.

Hi ha dues fases per a les activitats subvencionades:

1. La generació d'un fons potencial que s'atribuirà en funció de l'evolució de l'empresa al mercat europeu.

2. L'execució de l'acció: el fons potencial generat per cada empresa s'ha de reinvertir en:

  • la coproducció de pel·lícules europees no nacionals elegibles;
  • l'adquisició de drets de distribució, per exemple mitjançant garanties mínimes, de pel·lícules europees no nacionals elegibles;
  • promoció, màrqueting i publicitat al mercat de pel·lícules europees no nacionals elegibles, tant per a estrenes en cinema com en línia;
  • activitats per a pel·lícules europees no nacionals elegibles.

Elegibilitat de les pel·lícules

Per generar el fons potencial i per optar a mesures de reinversió, la pel·lícula ha de complir els següents criteris d'elegibilitat:

- ha de ser una obra de ficció (incloses pel·lícules d'animació) o documental, amb una durada mínima de 60 minuts.
- Ha de tenir els seus primers drets d'autor establerts el 2019 com a molt aviat.
- No ha de consistir en continguts alternatius (òperes, concerts, actuacions, etc.), publicitat, material pornogràfic o racista ni que defensi la violència.
- ha de ser majoritàriament produït per un productor o productors establerts als països participants a MEDIA.

Elegibilitat per pagar les entrades

El fons potencial és proporcional al nombre d'entrades de pagament venudes per a pel·lícules europees no nacionals als països que participen en la secció MEDIA, fins a un límit màxim elegible fix per pel·lícula i ajustat per a cada país.

Per ser elegibles, les entrades han de complir els criteris següents:

- s'han d'aconseguir entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022;
- Es va pagar un preu normal de l'entrada a l'exhibidor corresponent (incloent-hi ofertes especials o descomptes), però excloent explícitament aquelles entrades on no s'ha pagat cap quota;
- han de ser clarament identificables i certificats per l'autoritat nacional designada pels estats membres;
- han de ser declarats pels distribuïdors que siguin elegibles al país;
- les pel·lícules han de ser pel·lícules europees no nacionals elegibles al país de distribució;
- la pel·lícula ha de tenir els seus primers drets d'autor establerts el 2019 com a molt aviat

Totes les entrades han de ser certificades per l'autoritat nacional designada. És responsabilitat del distribuïdor tenir certificades les seves entrades abans de la data de presentació i, a falta de certificació, les admissions no seran elegibles.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 27 d'abril de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: maig - setembre de 2023

Informació als sol·licitants: octubre de 2023

Signatura del conveni de subvenció: desembre 2023 - gener 2024

Plantilles de sol·licitud, guia i models de convenis de subvenció (MGA):

Standard proposal template

Certified admissions (certificat d'admissions per l'autoritat nacional designada)

Information on independence and ownership and control

Llista de corresponsals nacionals per a la certificació d'admissions que s'afegirà en breu

Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació