Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat i l’escalabilitat del sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

- Millorar la circulació, la promoció, la distribució en línia i a sales de cinema d’obres audiovisuals europees, dins de la Unió i internacionalment en el nou entorn digital; fins i tot mitjançant un model de negoci innovador.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a la següent acció:

Eines de promoció i màrqueting, incloses les dades en línia i mitjançant l’anàlisi de dades, per augmentar el protagonisme, la visibilitat, l’accés transfronterer i l’abast del públic de les obres europees.

Objectiu:

Aquesta acció té com a objectiu fomentar el desenvolupament i/o la difusió d’eines i models de negoci innovadors per millorar la visibilitat, la disponibilitat, l’audiència i la diversitat d’obres europees a l’era digital i/o la competitivitat de la indústria audiovisual europea.

Resultats esperats

  • Millorar la competitivitat de la indústria audiovisual europea: transparència, recopilació de dades i ús adequat del big data, adaptació als reptes i oportunitats impulsats pels canvis en curs als mercats audiovisuals;
  • Millorar la producció i la circulació d’obres audiovisuals europees a l’era digital;
  • Augmentar la visibilitat, la disponibilitat i la diversitat de les obres audiovisuals europees a l’era digital;
  • Augmentar l’audiència potencial de les obres audiovisuals europees a l’era digital.

Descripció de les activitats a finançar

Donar suport al desenvolupament i/o difusió d’eines i models de negoci innovadors per augmentar la disponibilitat, la visibilitat i l’audiència de les obres europees a l’era digital i/o contribuir a augmentar la competitivitat i l’ecologització de la indústria audiovisual europea.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Entitats europees, establertes en un dels països participants al subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

Projectes elegibles:

Es poden incloure:

  • Eines de subtitulat, accessibilitat, descobriment per millorar la visibilitat, la disponibilitat i el potencial de resposta de les obres audiovisuals europees.
  • Eines empresarials que milloren l'eficiència i la transparència dels mercats audiovisuals: sistema automatitzat de gestió de drets, tecnologia per a la recollida i anàlisi de dades.
  • Models de negoci que optimitzin les sinergies i complementarietats entre les plataformes de distribució (festivals, cinemes, vídeo a la carta...).
  • Eines empresarials que exploren noves maneres de producció, finançament, distribució o promoció activats o millorats per noves tecnologies (IA, big data, blockchain, etc.).

La transparència juga un paper clau en aquesta acció. Per això, les sol·licituds han de contenir plans per a la divulgació dels resultats de l'acció (especialment a la indústria audiovisual europea, als Estats membres de la UE i les autoritats públiques).

Condicions i documents:

1. Països elegibles: vegeu la llista de països elegibles.

2. Condicions d'elegibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.

3. Límits i disseny de la pàgina de la sol·licitud: consulteu la part B de la plantilla de sol·licitud estàndard.

El formulari de sol·licitud ha de ser preparat pel consorci i presentat per un representant. Un cop enviat, rebreu una confirmació.

Límits de caràcters i pàgines:

· Límit de pàgines: 70 pàgines

· Els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines

· Mida mínima de la lletra: Arial 9 punts

· Mida de la pàgina: A4

· Marges (superior, inferior, esquerre i dret): almenys 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina).

4. Avaluació

Els criteris d’avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria.

5. Calendari indicatiu de l’avaluació i l'acord de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria: 8 de juny de 2021

Data límit per presentar les sol·licituds: 24 d'agost de 2021 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d’avaluació: setembre-novembre de 2021

Informació als sol·licitants: novembre de 2021

Signatura de l’acord de subvenció: desembre de 2021

6. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

Document de la convocatòria
Plantilla de sol·licitud estàndard
Declaració sobre propietat i control
Model d'acord de subvenció mono/multi-beneficiari

Més informació