Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Objectiu:
L'objectiu de l'acció 'Eines innovadores i models de negoci' és reforçar la competitivitat, escalabilitat i sostenibilitat dels actors europeus, així com millorar la visibilitat i la disponibilitat de les obres europees i augmentar les audiències en l'entorn digital. L'objectiu és donar suport a projectes centrats en els reptes específics del sector audiovisual com ara la descoberta, la seqüenciació de les finestres de llançament, el finançament i la territorialitat per tal de permetre ofertes sòlides i visibles d'obres europees en línia i a través de les fronteres a un públic ampli.

Descripció de les activitats a finançar

Donar suport al desenvolupament i/o la difusió d'eines i models de negoci innovadors per augmentar la disponibilitat, la visibilitat i l'audiència de les obres europees en l'era digital i/o contribuir a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de la indústria audiovisual europea.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Els projectes poden incloure, en particular:

- Eines de subtitulació o d'accessibilitat/descoberta/recomanació que s'utilitzen àmpliament a través de fronteres i plataformes per tal de millorar la visibilitat, la disponibilitat i el potencial d'audiència de les obres audiovisuals europees;
- Eines de negoci que millorin l'eficiència i la transparència dels mercats audiovisuals: sistema automatitzat de gestió de drets, tecnologia per a la recollida i anàlisi de dades.
- Models de negoci que busquen optimitzar les sinergies i complementarietats entre les plataformes de distribució (festivals, cinemes, VOD...); Eines empresarials que exploren nous modes de producció, finançament, distribució o promoció habilitades o millorades per les noves tecnologies (IA, big data, blockchain, etc.).
- Eines innovadores i models de negoci que millorin el procés d'ecologització de la indústria audiovisual.

La transparència juga un paper clau en l'acció. Per tant, les sol·licituds han de contenir plans per a la divulgació de les aportacions i resultats de l'acció. S'ha de prestar especial atenció a la comunicació dels resultats a les autoritats públiques, els Estats membres i la indústria audiovisual.

Els projectes han de complir els interessos i les prioritats polítiques de la UE.

No es permet el suport financer a tercers.

Sol·licitants elegibles:

Convocatòria per a entitats europees (empreses privades i/o públiques, organitzacions internacionals i associacions) establertes en un dels països participants al subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

Durada
Normalment, els projectes no haurien de superar els 36 mesos (són possibles extensions si es justifiquen adequadament i mitjançant una esmena).

Calendari indicatiu de la convocatòria

Obertura de la convocatòria: 07 de febrer de 2022
Data límit de presentació: 7 d'abril de 2022 a les 17:00:00 CET (Brussel·les)
Avaluació: abril-juny 2022
Informació sobre els resultats de l'avaluació: juliol de 2022
Signatura de l'AG: setembre de 2022

Més informació