Markets & networking (CREA-MEDIA-2021-MARKETNET)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat, l’escalabilitat, la cooperació, la innovació i la sostenibilitat, inclosa la mobilitat al sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

Fomentar talents, competències i habilitats i estimular la cooperació transfronterera, la mobilitat i la innovació en la creació i producció d’obres audiovisuals europees, tot fomentant la col·laboració entre els Estats membres amb capacitats audiovisuals diferents.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les accions següents

- Suport a activitats de treball en xarxa per a professionals de l’audiovisual, inclosos els creadors, i intercanvis d’empreses a empreses i activitats de treball en xarxa per facilitar el foment i la promoció de talents al sector audiovisual europeu i facilitar el desenvolupament i la distribució de co-creacions i coproduccions europees i internacionals;

- Donar suport a les activitats dels operadors audiovisuals europeus en esdeveniments i fires de la indústria a Europa i més enllà;

Objectiu:

L'objectiu del suport a mercats i networking:

 • Fomentar els intercanvis entre empreses entre professionals audiovisuals europeus i, en particular, més participació dels països del grup B de LCC, tot facilitant l'accés als mercats físics i en línia;
 • Incloure esdeveniments de la indústria centrats en els continguts i/o l’adopció de noves tecnologies i models de negoci, sempre que puguin incidir en la visibilitat i la venda d’obres europees;
 • Valorar els enfocaments respectuosos amb el medi ambient;

Resultats esperats:

 • Millorar la dimensió europea/internacional dels grans mercats industrials existents i augmentar l'impacte sistèmic de les iniciatives més petites;
 • Fomentar el desenvolupament de xarxes entre professionals europeus;
 • Millorar la competitivitat i la circulació d’obres audiovisuals europees als mercats internacionals i millorar la diversitat;
 • Garantir que la indústria audiovisual europea aprofiti al màxim la digitalització;
 • Descripció de les activitats a finançar

Es preveu el suport per a activitats destinades a:

 • Facilitar coproduccions europees i internacionals, inclosos llargmetratges, curtmetratges, videojocs, sèries de televisió i multimèdia;
 • Facilitar l'accés a esdeveniments i mercats comercials audiovisuals professionals, tant presencials com en línia;

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles: 

Entitats europees.

Projectes elegibles:

Mercats presencials, digitals o híbrids per a professionals europeus de l'audiovisual organitzats dins o fora dels països participants a Europa Creativa MEDIA centrats en els intercanvis empresa a empresa que demostrin l'impacte en la visibilitat i en les vendes d'obres audiovisuals europees.

Activitats promocionals empresa a empresa d'obres audiovisuals europees (incloent el suport financer a tercers) organitzades per xarxes o organitzacions paneuropees que representin almenys 15 països d'Europa Creativa MEDIA per tal de facilitar la distribució i la circulació d'obres cinematogràfiques/audiovisuals europees, així com la creació de xarxes de professionals europeus.

Iniciatives i plataformes promocionals d'empresa a empresa amb l'objectiu de crear formes innovadores i/o d'utilitzar nous models de negoci per distribuir/difondre obres audiovisuals europees.

Condicions i documents:

 1. Països elegibles: veure la llista de països elegibles
 2. Condicions d'elegibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.
 3. Disseny i límit de pàgines de la sol·licitud: veure la Part B del model de sol·licitud estàndard.

El formulari de sol·licitud l'ha de preparar el consorci i presentar-lo un representant. Un cop enviat, rebreu una confirmació.
Límits de caràcters i pàgines:
· Límit de pàgines: 70 pàgines
· Els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines
· Mida mínima de la lletra: Arial 9 punts
· Mida de la pàgina: A4
· Marges (superior, inferior, esquerre i dret): almenys 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina).

 1. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu per l'avaluació i el contracte de subvenció: tal i com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                            8 juny 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:        24 d'agost 2021, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació:                                         Setembre-Novembre  2021

Informació als sol·licitants:                               Novembre 2021

Signature of grant agreement:                        December 2021 

 1. Plantilles de sol·licitud, orientació i model de contracte de subvenció (MGA):

       Plantilla de sol·licitud estàndard
       Document de la convocatòria

       Declaració de propietat i control                                                                                                                                                                  Model de Contracte de Subvenció amb Mono/Multi beneficiari

Més informació