Markets & networking (CREA-MEDIA-2022-MARKETNET)

Els objectius del suport a 'Markets & Networking' són:
 Fomentar els intercanvis d'empresa a empresa entre els professionals de l'audiovisual europeus, i en particular una participació més elevada dels països del grup B3 de LCC, tot facilitant l'accés als mercats físics i en línia;
 Incloure esdeveniments del sector centrats en els continguts i/o l'adopció de noves tecnologies i models de negoci, sempre que puguin incidir en la visibilitat i la venda de les obres europees;
 Valorar els enfocaments respectuosos amb el medi ambient

Descripció de les activitats a finançar

El suport està previst per a activitats destinades a:

  • Facilitar les coproduccions europees i internacionals, com ara llargmetratges, curtmetratges, videojocs, sèries de televisió i cross media;
  • Facilitar l'accés a esdeveniments i mercats professionals audiovisuals, tant físics com en línia;

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient. Quan les activitats inclouen esdeveniments físics, el procés per adquirir un certificat de sostenibilitat s'ha de posar en marxa dins del període del projecte.

També s'han d'incloure mesures per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles:

Entitats europees (empreses privades, organismes públics), establertes en un dels països participants al subprograma MEDIA i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d'aquests països.

No poden sol·licitar la subvenció les persones físiques.

Projecte elegibles:

Només es consideraran elegibles aquelles sol·licituds que corresponguin a almenys una de les activitats descrites a continuació:

  • Mercats físics, digitals o híbrids i fòrums professionals per a professionals de l'audiovisual europeu

Esdeveniments del sector, físics, digitals o híbrids, centrats en intercanvis entre professionals de l'audiovisual europeus, que mostren impacte en la visibilitat i la venda d'obres audiovisuals europees als mercats internacionals.

Els mercats audiovisuals poden estar dins o fora dels països que participen a MEDIA.

Els esdeveniments del sector poden centrar-se en els continguts i/o la incorporació de noves tecnologies i models de negoci, sempre que puguin demostrar un impacte en la visibilitat i la venda d'obres europees.

Les sol·licituds han de presentar enfocaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i les activitats organitzades per un mercat o fòrum professional han de facilitar la participació diversa.

  • Activitats de promoció entre empreses d'obres europees

- La realització d'activitats de promoció entre empreses, inclòs el suport financer a tercers, dins i fora dels països participants a MEDIA, organitzades per xarxes paneuropees o organitzacions que representen almenys 15 països de MEDIA, amb l'objectiu de facilitar la distribució i circulació d'obres audiovisuals i/o cinematogràfiques europees i el treball en xarxa de professionals europeus.
- La creació i posada en marxa d'iniciatives i plataformes de promoció entre empreses, amb l'objectiu de crear maneres innovadores i/o utilitzar nous models de negoci, per distribuir obres audiovisuals europees.
- Suport a activitats de networking per a professionals de l'audiovisual, inclosos els creadors, i intercanvis i activitats de networking entre empreses per fomentar i promoure talents en el sector audiovisual europeu, i facilitar el desenvolupament i la distribució de cocreacions i coproduccions europees i internacionals.

Les activitats han de fomentar el treball en xarxa i l'intercanvi d'informació i bones pràctiques entre professionals pel que fa a la circulació d'obres europees a Europa i arreu del món en totes les plataformes i en tots els formats.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 17/02/2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 28 de juny de 2022 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: juliol - setembre de 2022

Informació als sol·licitants: octubre de 2022

Signatura del conveni de subvenció: desembre de 2022

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

 Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació