European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat, l’escalabilitat, la cooperació, la innovació i la sostenibilitat, inclosa la mobilitat al sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

- fomentar talents, competències i habilitats i estimular la cooperació transfronterera, la mobilitat i la innovació en la creació i producció d’obres audiovisuals europees, tot fomentant la col·laboració entre els Estats membres amb capacitats audiovisuals diferents.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

Desenvolupament d’obres audiovisuals de productores europees independents, que abastin una gran varietat de formats (com ara llargmetratges, curtmetratges, sèries, documentals, videojocs narratius) i gèneres, i adreçat a públics diversos, inclosos nens i joves.

Objectiu:

L’objectiu del suport al codesenvolupament europeu és donar suport a la cooperació entre empreses productores europees que desenvolupin obres amb un fort potencial d’audiència internacional.

Resultats esperats

  • Increment de la col·laboració en fase de desenvolupament entre empreses productores europees de diferents països i de diferents mercats i, en conseqüència, un nombre més elevat de coproduccions.
  • Augment de la qualitat, la viabilitat, el potencial transfronterer i el valor de mercat dels projectes seleccionats.
  • Una posició més forta als mercats europeus i internacionals per a les empreses seleccionades en el marc del codesenvolupament europeu.

Descripció de les activitats a finançar

El codesenvolupament europeu donarà suport al desenvolupament d’un projecte únic d’explotació comercial destinat al llançament de cinema, emissió de televisió o explotació comercial en plataformes digitals o entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. El projecte ha de ser co-desenvolupat per almenys dues empreses de producció independents europees, després d’haver signat un acord de codesenvolupament que especifiqui la divisió de tasques i la col·laboració en aspectes creatius.

L’objectiu és proporcionar fons a les empreses de producció audiovisual per desenvolupar obres amb un alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d’explotació transfronterera. Es recomana a les empreses que desenvolupin col·laboracions fortes i innovadores en l'àmbit creatiu i de finançament i que desenvolupin estratègies de màrqueting i distribució des del començament de la fase de desenvolupament, tot millorant així el potencial per arribar al públic d'àmbit europeu i internacional.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees i independents de producció audiovisual en un consorci composat, com a mínim, per un líder de projecte (coordinador) d'un país i un soci (cobeneficiari) d'un altre país.

El líder del projecte ha de poder demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2014 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant. En el cas d'emissió lineal, es requereixen tres canals diferents.

Projectes elegibles:

Només seran elegibles les activitats de codesenvolupament dels següents projectes:

  • Llargmetratge de ficció, pel·lícula d'animació i documental creatiu amb una durada mínima de 60 minuts. Projecte principalment destinat a estrena en cinemes.
  • Ficció (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 90 minuts, animació (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 24 minuts i documental creatiu (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projecte principalment destinat a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.
  • Ficció interactiva, no lineal, animació o documental creatiu (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

El projecte no ha de tenir previst l'inici del seu rodatge dins el període de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria. El sol·licitant ha de provar que posseeix la majoria dels drets relatius al material artístic del projecte en la data límit de presentació de la sol·licitud.

S'acceptarà la igualtat de drets entre el líder del projecte i els socis del consorci.

Condicions i documents

1. Països elegibles: vegeu la llista de països elegibles.

2. Condicions d'elegibilitat i admissibilitat: tal com es descriu al document de la convocatòria.

3. Límits i disseny de la pàgina de la sol·licitud: consulteu la part B de la plantilla de sol·licitud estàndard.

El formulari de sol·licitud ha de ser preparat pel consorci i presentat per un representant. Un cop enviat, rebreu una confirmació.

Límits de caràcters i pàgines:

· Límit de pàgines: 70 pàgines

· Els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines

· Mida mínima de la lletra: Arial 9 punts

· Mida de la pàgina: A4

· Marges (superior, inferior, esquerre i dret): almenys 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina).

4. Avaluació

Els criteris d’avaluació, puntuació, llindar i procés es descriuen al document de la convocatòria.

5. Calendari indicatiu d’avaluació i acord de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria: 1 de juny de 2021

Data límit per presentar les sol·licituds: 17 de novembre de 2021 - 17:00:00 CET (hora de Brussel·les)

Període d’avaluació: de novembre de 2021 a abril de 2022

Informació als sol·licitants: maig de 2022

Signatura de l’acord de subvenció: juny-agost de 2022

6. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

Més informació