European Co-development (CREA-MEDIA-2022-CODEV)

L'objectiu del suport al codesenvolupament europeu és donar suport a la cooperació entre les productores europees que estan desenvolupant obres amb un fort potencial d'audiència internacional.

Descripció de les activitats a finançar

L'acció European Co-development donarà suport al desenvolupament d'un projecte únic d'explotació comercial destinat a l'estrena cinematogràfica, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. El projecte ha de ser co-desenvolupat per almenys dues productores independents europees, que hagin signat un acord de codesenvolupament que especifiqui la divisió de tasques i la col·laboració en aspectes creatius.

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar obres d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar col·laboracions sòlides i innovadores en l'àmbit creatiu i de finançament i a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, millorant així el potencial d'arribar al públic europeu i internacional.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees i independents de producció audiovisual en un consorci composat, com a mínim, per un líder de projecte (coordinador) d'un país i un soci (cobeneficiari) d'un altre país.

El líder del projecte ha de poder demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2015 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant. En el cas d'emissió lineal, es requereixen tres canals diferents.

Projectes elegibles:

Només seran elegibles les activitats de codesenvolupament dels següents projectes:

  • Llargmetratge de ficció, pel·lícula d'animació i documental creatiu amb una durada mínima de 60 minuts. Projecte principalment destinat a estrena en cinemes.
  • Ficció (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 90 minuts, animació (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 24 minuts i documental creatiu (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projecte principalment destinat a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.
  • Ficció interactiva, no lineal, animació o documental creatiu (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

Els treballs dissenyats per ser una sèrie amb una estratègia conjunta de distribució i màrqueting s'han de presentar com a sèrie.
El primer dia de rodatge (o equivalent) s'ha de programar com a mínim 10 mesos després del dia de la data límit de presentació de sol·licituds.

S'acceptarà la igualtat de drets entre el líder del projecte i els socis del consorci.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 17 de febrer de 2022

Data d'obertura de la convocatòria prevista: 18 de maig de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 8 de setembre de 2022, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: setembre de 2022 – gener de 2023

Informació als sol·licitants: febrer de 2023

Signatura del conveni de subvenció: abril de 2023

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Més informació