European mini-slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE)

Dins de l’objectiu específic de promoure la innovació, la competitivitat, l’escalabilitat, la cooperació, la innovació i la sostenibilitat, fins i tot a través de la mobilitat al sector audiovisual europeu, una de les prioritats del capítol MEDIA és:

- Fomentar talents, competències i habilitats i estimular la cooperació transfronterera, la mobilitat i la innovació en la creació i producció d’obres audiovisuals europees, tot fomentant la col·laboració entre els Estats membres amb capacitats audiovisuals diferents.

La branca MEDIA proporcionarà suport per a les mesures següents:

Desenvolupament d’obres audiovisuals de productores europees independents, que abastin una gran varietat de formats (com ara llargmetratges, curtmetratges, sèries, documentals, videojocs narratius) i gèneres, i adreçat a públics diversos, inclosos nens i joves.

Objectiu:

L’objectiu del suport europeu al desenvolupament del mini-slate és fomentar la competitivitat de les empreses europees de producció independent i augmentar el seu pes econòmic al mercat. L’objectiu també és augmentar la capacitat dels productors audiovisuals per desenvolupar projectes amb potencial per circular arreu d'Europa i més enllà, i facilitar la coproducció europea i internacional.

El suport també proporcionarà un punt d’entrada per a talents emergents, que els donarà l’oportunitat de dirigir un curtmetratge amb el suport de la sòlida base proporcionada per empreses experimentades.

Resultats esperats

Una posició més sòlida als mercats europeus i internacionals per a les empreses seleccionades en el marc del desenvolupament de mini-slate europeu.

Augment de la qualitat, la viabilitat, el potencial transfronterer i el valor de mercat de les obres europees.

Descripció de les activitats a finançar

Es donarà suport a empreses productores europees independents capaces de desenvolupar un paquet de 2 a 3 obres audiovisuals (ficció, animació, documental creatiu). Això hauria de permetre les empreses productores reduir els riscos i augmentar la seva capacitat per atraure i retenir talents.

El desenvolupament de mini-slate europeu proporcionarà suport al desenvolupament d'un mínim de 2 i un màxim de 3 treballs per a l’explotació comercial destinats a l'estrena en cinema, l'emissió de televisió o l'explotació comercial en plataformes digitals o entorn multiplataforma en les següents categories: animació, documental creatiu o ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetratge per talent emergent al seu paquet (opcional).

L’objectiu és proporcionar fons a les empreses de producció audiovisual per desenvolupar treballs amb un alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d’explotació transfronterera. Es recomana a les empreses que desenvolupin estratègies de màrqueting i distribució des del començament de la fase de desenvolupament, tot millorant així el potencial per arribar al públic en l'àmbit europeu i internacional.

També es persegueix una cooperació més elevada, fins i tot el codesenvolupament, entre operadors de diferents països que participen a la branca MEDIA, així com enfortir la competitivitat de les empreses europees de producció audiovisual, tot consolidant la seva capacitat d'inversió en la fase de desenvolupament i ampliant les activitats de les empreses i la seva innovació, així com la seva capacitat per explorar nous camps i mercats.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per garantir l’equilibri, la inclusió, la diversitat i la representativitat de gènere.

Sol·licitants elegibles:

Empresa europea i independent de producció audiovisual establerta en un país petit o mitjà (Espanya no s'inclou en el llistat(*)), categoritzat com de baixa capacitat de producció audiovisual que pugui demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2014 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant. En el cas d'emissió lineal, es requereixen tres canals diferents.

(*) Destaquem que tot i que les empreses espanyoles no puguin presentar-se com a coordinadores en aquesta ajuda, sí que poden participar com a coproductores dels projectes que es presentin.

Projectes elegibles:

Activitats de desenvolupament de paquet de projectes de dues a tres obres:

 • Llargmetratges de ficció, pel·lícules d'animació i documentals creatius amb una durada mínima de 60 minuts. Projectes principalment destinats a estrena en cinemes.
 • Ficcions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 90 minuts, animacions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 24 minuts i documentals creatius (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projectes principalment destinats a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.
 • Ficcions interactives, no lineals, animacions o documentals creatius (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

El dia de la fotografia principal (o inici de rodatge) dels projectes presentats no ha de tenir lloc en un termini de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria.

En cas que s'afegeixi un curtmetratge al paquet, les activitats de desenvolupament i producció del curtmetratge podran optar al cofinançament si:

1) el curtmetratge té una durada màxima de vint minuts i serveix de suport als nous talents.

2) el seu rodatge ha de començar un dia després de la data límit de la convocatòria.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Per ser elegibles, els sol·licitants han d’estar establerts en un dels països amb una baixa capacitat audiovisual i ser propietat directa o per participació majoritària de nacionals de països que participen a la branca MEDIA del Programa Europa Creativa.

Els països següents es consideren països amb una baixa capacitat audiovisual:

- LCC grup A: Croàcia, Txèquia, Estònia, Grècia, Polònia, Portugal, Romania

- LCC grup B: Albània, Bulgària, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Hongria, Islàndia, Letònia, Lichtenstein, Lituània, Luxemburg , Malta, Montenegro, Macedònia del Nord, República de Sèrbia, Eslovàquia i Eslovènia.

 1. Condicions d'elegibilitat i admissibilitat: descrites al document de la convocatòria.
 1. Límit de pàgines i disseny de la sol·licitud: consulteu la Part B de la plantilla de sol·licitu estàndard. 

 El formulari de sol·licitud l'ha de preparar el consorci i presentar-lo un representant. Un cop presentat, rebreu una confirmació. 

Límits de pàgines i de caràcters:

 • límit de pàgines normalment 70 pàgines
 • els documents justificatius es poden proporcionar com a annex i no compten amb el límit de pàgines
 • mida mínima de lletra - Arial 9 punts
 • mida de la pàgina: A4
 • marges (superior, inferior, esquerre i dret): com a mínim 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina).
 1. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntuació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu per a l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                          01 Juny 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:       12 Agost 2021 17:00 (Hora Brussel·les)

Període d'avaluació:                                        Agost 2021 - Gener 2022

Informació als sol·licitants:                              Febrer 2022

Signatura del contracte de subvenció:               Març - Maig 2022 

 1. Plantilles de proposta, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

Plantilles estàndard d'annexes:

Més informació