European mini-slate development (CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE)

L'objectiu del suport al European mini-slate development és fomentar la competitivitat de les empreses productores independents europees i augmentar el seu pes econòmic al mercat. L'objectiu també és augmentar la capacitat de les productores audiovisuals per desenvolupar projectes amb potencial de circular per Europa i més enllà, i facilitar la coproducció europea i internacional.

El suport també proporcionarà un punt d'entrada per al talent emergent, donant-los l'oportunitat de dirigir un curtmetratge amb el suport de la sòlida base que ofereixen empreses experimentades.

Descripció de les activitats a finançar

Es donarà suport a les productores europees independents que puguin desenvolupar un paquet de 2 o 3 obres audiovisuals (ficció, animació, documental creatiu). Això hauria de permetre a les empreses productores reduir els riscos i augmentar la seva capacitat per atraure i retenir talents.

El desenvolupament de mini-slate europeu donarà suport al desenvolupament d'un mínim de 2 i un màxim de 3 obres d'explotació comercial destinades a l'estrena cinematogràfica, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu. o de ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetratge de talent emergent al seu paquet (opcional).

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar treballs d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, millorant així el potencial per arribar a públics a nivell europeu i internacional.

També es persegueix una cooperació més elevada, inclòs el codesenvolupament, entre els operadors de diferents països que participen a MEDIA, així com l'enfortiment de la competitivitat de les productores audiovisuals europees, tot consolidant la seva capacitat d'inversió en la fase de desenvolupament i ampliant les activitats de les empreses i la seva capacitat innovadora d'explorar nous camps i mercats.

Es prestarà especial atenció a les sol·liciutds que presentin estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles:

Empresa europea i independent de producció audiovisual establerta en un país petit o mitjà (Espanya no s'inclou en el llistat(*)), categoritzat com de baixa capacitat de producció audiovisual que pugui demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2015 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant. En el cas d'emissió lineal, es requereixen tres canals diferents.

(*) Destaquem que tot i que les empreses espanyoles no puguin presentar-se com a coordinadores en aquesta ajuda, sí que poden participar com a coproductores dels projectes que es presentin.

Projectes elegibles:

Activitats de desenvolupament de paquet de projectes de dues a tres obres:

  • Llargmetratges de ficció, pel·lícules d'animació i documentals creatius amb una durada mínima de 60 minuts. Projectes principalment destinats a estrena en cinemes.
  • Ficcions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 90 minuts, animacions (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 24 minuts i documentals creatius (projectes únics o sèries) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projectes principalment destinats a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.
  • Ficcions interactives, no lineals, animacions o documentals creatius (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

El dia de la fotografia principal (o inici de rodatge) dels projectes presentats no ha de tenir lloc en un termini de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria.

En cas que s'afegeixi un curtmetratge al paquet, les activitats de desenvolupament i producció del curtmetratge podran optar al cofinançament si:

1) el curtmetratge té una durada màxima de vint minuts i serveix de suport als nous talents.

2) el seu rodatge ha de començar un dia després de la data límit de la convocatòria.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 17 de febrer de 2022

Data d'obertura de la convocatòria prevista: 18 de maig de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 8 de setembre de 2022, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: setembre-desembre de 2022

Informació als sol·licitants: gener de 2023

Signatura del conveni de subvenció: març de 2023

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Més informació