European mini-slate development (CREA-MEDIA-2023-DEVMINISLATE)

L'objectiu del suport europeu al desenvolupament de mini-slate és fomentar la competitivitat de les empreses productores independents europees i augmentar-ne el pes econòmic al mercat. L'objectiu també és augmentar la capacitat de les productores audiovisuals per desenvolupar projectes amb potencial de circular per Europa i més enllà, i facilitar la coproducció europea i internacional.

El suport també oferirà un punt d'entrada per al talent emergent, donant-los l'oportunitat de dirigir un curtmetratge amb el suport de la sòlida base que ofereixen empreses experimentades.

Descripció de les activitats a finançar

Es donarà suport a les productores europees independents que puguin desenvolupar un paquet de 2 o 3 obres audiovisuals (ficció, animació, documental creatiu). Això hauria de permetre a les empreses productores reduir els riscos i augmentar la seva capacitat per atraure i retenir talents.

El desenvolupament de mini-slate europeu donarà suport al desenvolupament d'un mínim de 2 i un màxim de 3 obres per a l'explotació comercial destinades a l'estrena al cinema, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu, o ficció. Els sol·licitants poden afegir un curtmetratge de talent emergent al seu paquet (opcional).

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar treballs d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, millorant així el potencial per arribar a públics a l'àmbit europeu i internacional.

També es persegueix una major cooperació, inclòs el codesenvolupament, entre operadors de diferents països que participen a MEDIA, així com reforçar la competitivitat de les productores audiovisuals europees consolidant la seva capacitat d'inversió en la fase de desenvolupament i ampliant les activitats de les empreses i la seva capacitat innovadora per explorar nous camps i mercats.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles

Empresa europea i independent de producció audiovisual establerta en un país petit o mitjà (Espanya no s'inclou en el llistat(*)), categoritzat com de baixa capacitat de producció audiovisual que pugui demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2016 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant. En el cas d'emissió lineal, es requereixen tres canals diferents.

(*) Destaquem que tot i que les empreses espanyoles no puguin presentar-se com a coordinadores en aquesta ajuda, sí que poden participar com a coproductores dels projectes que s'hi presentin.

Activitats elegibles

Els sol·licitants han de presentar un paquet que inclogui un mínim de 2 i un màxim de 3 obres elegibles.

Només són subvencionables les activitats de desenvolupament de les obres següents:

  • Llargmetratges, animacions i documentals creatius d'una durada mínima de 60 minuts destinats principalment a l'estrena cinematogràfica;
  • Projectes de ficció (únics o sèries) d'una durada total mínima de 90 minuts, animació (únic o sèrie) d'una durada total de mínim 24 minuts i documentals de creació (únics o sèries) d'una durada total de un mínim de 50 minuts destinats principalment a l'explotació de la televisió o la plataforma digital;
  • Projectes de ficció, animació o documentals creatius interactius, no lineals (per exemple, projectes de realitat virtual narrativa) de qualsevol durada.

Els treballs dissenyats per ser una sèrie amb una estratègia conjunta de distribució i màrqueting s'han de presentar com a sèrie. Els episodis individuals d'una sèrie no es poden dividir en sol·licituds separades i no es poden presentar com a obres separades dins de la mateixa aplicació.
El primer dia de fotografia principal (o equivalent) s'ha de programar almenys 10 mesos després del dia de la data límit de presentació de sol·licituds.

A més, les activitats de desenvolupament i producció d'un curtmetratge es poden afegir al paquet. Serà elegible si:

a) el curtmetratge té una durada màxima de 20 minuts i està donant suport al talent emergent.

Un curtmetratge es defineix com una obra audiovisual completa (animació, documental de creació o ficció, tant puntual com una sèrie de formats curts) amb una durada total màxima de 20 minuts. S'exclouen les preestrenes i pel·lícules publicitàries, pilots, tràilers, teasers i demos.

Un talent emergent es defineix com un director que ha adquirit experiència professional i ha realitzat treballs d'un cert nivell (per exemple pel·lícules d'estudiants o autofinançades), però que encara no ha dirigit un projecte que podria optar a un finançament europeu per al desenvolupament de mini-slate, i que busca orientació i suport per realitzar el seu primer treball audiovisual comercial.

b) El primer dia de fotografia principal (o equivalent) s'ha de programar després del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En cas que el curtmetratge no compleixi aquests criteris d'elegibilitat, no podrà rebre suport i quedarà exclòs de la sol·licitud. La mateixa sol·licitud continuarà sent elegible sempre que compleixi tots els altres criteris d'elegibilitat aplicables a aquesta convocatòria.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció:

Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 1 de juny de 2023, 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: juny-setembre de 2023

Informació als sol·licitants: octubre de 2023

Signatura del conveni de subvenció: novembre-desembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guia i models de conveni de subvenció (MGA):

 Standard proposal template

Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Plantilles d'annexos estàndard:

-       Lump sum calculator

-       Creative dossier

-       Information on independence and ownership control

Més informació