Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)

Dins de l’objectiu específic de promoure la cooperació política i accions innovadores que donin suport a tots els àmbits del programa, promoure un entorn mediàtic divers, independent i plural i l’alfabetització mediàtica, tot cercant així la llibertat o l’expressió artística, el diàleg intercultural i la inclusió social, les prioritats del capítol transveral (cross-sectoral) inclourà:

- fomentar enfocaments innovadors per a la creació, l'accés, la distribució i la promoció de continguts en sectors culturals i creatius i amb altres sectors, fins i tot tenint en compte la transició digital, que cobreixi tant les dimensions de mercat com les no comercials;

El Laboratori d'Innovació Creativa incentivarà els actors de diferents sectors culturals i creatius a dissenyar i provar solucions digitals innovadores amb un impacte potencial positiu a llarg termini en múltiples sectors culturals i creatius. El laboratori facilitarà la creació de solucions innovadores (per exemple, eines, models i metodologies) que puguin aplicar-se al sector audiovisual i, com a mínim, a un altre sector creatiu i/o cultural. Les solucions haurien de ser fàcilment replicables i tenir un potencial de penetració del mercat. A efectes de claredat, el projecte no ha de ser necessàriament aplicable immediatament al sector audiovisual, sinó que es podria replicar fàcilment en aquest sector.

Als efectes de la convocatòria d’aquest any, a part del conjunt dels objectius generals, també s’està adoptant un enfocament temàtic per garantir que es premien els projectes orientats als objectius de la política d’Europa Creativa. Per al primer any del Creative Innovation Lab, els dos temes que es tractaran específicament són l'ecologització als sectors creatius i culturals, així com les eines educatives innovadores que utilitzen la creativitat i els sectors creatius per abordar temes socials rellevants, com la desinformació.

Sol·licitants elegibles:

Entitats jurídiques europees (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, organitzacions benèfiques, fundacions, municipis / ajuntaments, etc.) que presentin un consorci format per almenys 3 entitats legals provinents d'almenys dos països diferents participants al Subprograma MEDIA que presentin una àmplia gamma de coneixements especialitzats en diversos sectors culturals i creatius, inclòs l'audiovisual.

Projectes elegibles: El disseny, el desenvolupament i la creació d'eines innovadores aplicables als sectors audiovisuals, culturals i creatius. Les activitats tindran per objecte donar suport a la competitivitat, la cooperació, la circulació, la visibilitat, la disponibilitat, la diversitat i l'augment de l'audiència en tots els sectors. Aquestes activitats tindran un gran potencial de reproducció en els sectors audiovisual, cultural i creatiu.

Els projectes es dedicaran a:

 • Gestió i monetització dels drets, inclosa la transparència i una remuneració justa.
 • Recopilació i anàlisi de dades, amb especial èmfasi en la predicció de la creació de continguts i el desenvolupament de l'audiència.
 • Creació d'eines i continguts educatius innovadors que utilitzin la creativitat i els sectors creatius per abordar qüestions socials com la desinformació, les fake news, etc.
 • Ecologitzar la cadena de valor en els sectors creatiu i cultural, incloses les accions que contribueixen al projecte europeu Bauhaus.

Condicions i documents

 1. Països elegibles: veure llistat de països elegibles.
 2. Condicions d'elegibilitat i admissibilitat: tal com es descriuen al document de la convocatòria.
 3. Disseny i límit de pàgines de la sol·licitud: Veure la Part B del model de sol·licitud estàndard.

El formulari de sol·licitud l'ha de preparar el consocrci i presentar-lo un representant. Un cop presentat, rebreu una confirmació.           

Límit de pàgines i de caràcters:          

 • límit de pàgines: 70 pàgines       
 • els documents justificatius es poden presentar com un annex i no compten amb el límit de pàgines  
 • mida mínima de lletra — Arial 9 punts
 • mida de pàgina: A4       
 • mareges (superior, inferior, esquerre i dret): com a mínim 15 mm (sense incloure capçaleres i peus de pàgina).
 1. Avaluació

Els criteris d'avaluació, la puntació, el llindar i el procés es descriuen al document de la convocatòria. 

 1. Calendari indicatiu per a l'avaluació i el contracte de subvenció: tal com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:                           8 juny 2021

Termini per a la presentació de sol·licituds:        5 octubre 2021, 17:00 (Hora Brussel·les)

Període d'avaluació:                                         Octubre - Desembre  2021

Informació als sol·licitants:                               Gener 2022

Signatura del contracte de subvenció:                Febrer 2022 

 1. Plantilles de sol·licitud, orientació i models de contractes de subvenció (MGA):

Document de la convocatòria
Plantilla de sol·licitud estàndard
Model de contracte de subvenció mono/multi beneficiari

Més informació