Innovation Lab (CREA-CROSS-2022-INNOVLAB)

Convocatòria per a la creació de solucions innovadores (eines, models i metodologies) per incentivar els agents dels sectors audiovisual, cultural i creatiu.

S'abordaran específicament la promoció de pràctiques sostenibles o en greening dels sectors creatiu i cultural, així com la creació d'eines educatives innovadores per abordar temes socials com la desinformació.

Sol·licitants elegibles:

Entitats jurídiques europees (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, organitzacions benèfiques, fundacions, municipis/ajuntaments, etc.) que presentin un consorci format per almenys tres entitats legals provinents d'almenys dos països diferents participants al Subprograma MEDIA que presentin una àmplia gamma de coneixements especialitzats en diversos sectors culturals i creatius, inclòs l'audiovisual.

Projectes elegibles:

El disseny, el desenvolupament i la creació d'eines innovadores aplicables als sectors audiovisuals, culturals i creatius. Les activitats tindran com a objectiu donar suport a la competitivitat, el procés de sostenibilitat, la cooperació, la circulació, la visibilitat, la disponibilitat, la diversitat i l'augment de l'audiència a tots els sectors. Aquestes activitats tindran un gran potencial de reproducció als sectors audiovisual, cultural i creatiu.

Els projectes es dedicaran a:

  • Gestió i monetització dels drets, inclosa la transparència i una remuneració justa per als creadors i els artistes.
  • Recull i anàlisi de dades, amb un èmfasi especial en la predicció de la creació de continguts i el desenvolupament de l'audiència.
  • Creació d'eines i continguts educatius innovadors que utilitzin la creativitat i els sectors creatius per abordar qüestions socials com ara la desinformació, les fake news, etc.
  • Ecologitzar la cadena de valor als sectors creatiu i cultural, fomentant la innovació intersectorial, incloses les accions que contribueixen al projecte europeu Bauhaus.

Finançament:

Els costos es reemborsaran al tipus de finançament fixat a l'acord de subvenció (60%).

La durada dels projectes serà de 24 mesos.

Calendari indicatiu d'avaluació i d'acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 1 de març de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 7 de setembre de 2022 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: setembre - desembre de 2022

Informació als sol·licitants: gener de 2023

Signatura del conveni de subvenció: març de 2023

Plantilles de sol·licitud, orientació i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació