Innovation Lab (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB)

Objectiu:
El Laboratori d'Innovació Creativa incentivarà els actors de diferents sectors culturals i creatius, inclòs l'audiovisual, a dissenyar i provar solucions innovadores per a reptes clau, amb un potencial impacte positiu a llarg termini en múltiples sectors culturals i creatius.

Descripció de les activitats a finançar

La convocatòria d'Innovation Lab donarà suport al disseny, desenvolupament i/o difusió d'eines, models o solucions innovadores aplicables en el sector audiovisual i altres sectors culturals i creatius. Les activitats tindran com a objectiu donar suport a la competitivitat, el procés d'ecologització, la cooperació, la circulació, la visibilitat, la disponibilitat, la diversitat i/o el públic entre sectors. Aquestes activitats han de tenir un alt potencial de replicabilitat als sectors audiovisuals i altres sectors culturals i creatius.

La cooperació intersectorial dins dels sectors creatius i/o culturals, inclòs el sector audiovisual, és el centre de la convocatòria. Per tant, les sol·licituds han de demostrar clarament l'abast de l'enfocament intersectorial, les condicions per a la seva implantació i els beneficis esperats per als sectors coberts.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Es convidarà a participar un ampli ventall d'organitzacions, com ara entitats privades i públiques, empreses tecnològiques i start-ups, organitzacions audiovisuals, culturals i creatives. S'ha de fomentar la participació dels vivers i acceleradors d'empreses, per oferir espai i temps per donar forma a idees creatives.

Els projectes es poden centrar especialment en:

  • Gestió i monetització dels drets (incloses ofertes innovadores de subscripció conjunta per accedir a diversos continguts culturals europeus des de diverses plataformes europees existents), al mateix temps que garanteix la transparència i una remuneració justa per als creadors i artistes;
  • Recollida i anàlisi de dades, amb especial èmfasi en la predicció per a la creació de continguts i el desenvolupament de l'audiència (incloent-hi eines intersectorials innovadores per millorar la qualitat del servei de subscriptors i una millor valorització del contingut europeu que ofereixen les plataformes en línia europees);
  • Eines empresarials que exploren nous modes de producció, finançament, distribució o promoció habilitades o millorades per les noves tecnologies (IA, big data, blockchain, Metaverse, NFT, etc.);
  • Millorar el coneixement, les habilitats i l'ús de les noves tecnologies per part dels professionals de l'audiovisual i d'altres sectors culturals i creatius;
  • Ecologització de la cadena de valor en els sectors creatius i culturals i foment de la innovació intersectorial per a la sostenibilitat, la inclusió i el benestar entre l'audiovisual i altres sectors culturals i creatius, incloses les accions que contribueixen a la iniciativa de la Nova Bauhaus europea.

Els costos de desenvolupament i/o producció de continguts només poden rebre suport si estan clarament vinculats al desenvolupament d'eines o models innovadors proposats pel projecte. Han de ser proporcionals i limitats.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22/11/2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 20 d'abril de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: maig-juny de 2023

Informació als sol·licitants: juliol de 2023

Signatura del conveni de subvenció: setembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guia  i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació