NEWS-Media Literacy (CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY)

Objectius específics

L'alfabetització mediàtica pretén permetre als ciutadans desenvolupar una comprensió i un ús crítics dels mitjans. L'alfabetització mediàtica també és un instrument potent per limitar l'impacte de la desinformació. Amb aquesta finalitat, les accions d'alfabetització mediàtica fomentaran l'intercanvi de coneixements sobre polítiques i pràctiques d'alfabetització mediàtica. El suport preveu el desenvolupament d'iniciatives i comunitats innovadores d'alfabetització mediàtica transfronterera a tot Europa, en un panorama de mitjans digitals en constant canvi i tenint en compte el comportament actual dels usuaris entre els diferents grups d'edat.

Descripció de les activitats a finançar

Projectes de col·laboració amb objectius clarament definits per avançar/orientar-se a àrees/objectius específics dins de l'àmbit de l'alfabetització mediàtica, abordant almenys dues de les àrees d'activitat següents:

 • Activitats que es basen en comptartir i ampliar les millors pràctiques de projectes innovadors d'alfabetització mediàtica, que tinguin en compte un ecosistema mediàtic canviant, especialment en creuar fronteres culturals, nacionals o lingüístiques.
 • Desenvolupar conjunts d'eines en línia innovadors i interactius per oferir solucions als reptes actuals i futurs de l'entorn en línia, inclosa la desinformació.
 • Desenvolupar materials i conjunts d'eines per permetre als ciutadans desenvolupar un enfocament crític als mitjans de comunicació, i reconèixer i reaccionar adequadament davant la desinformació.
 • Desenvolupar pràctiques d'alfabetització mediàtica adaptades a l'entorn mediàtic canviant, incloses tècniques de manipulació i producció de mitjans basada en IA.

Totes les sol·licituds haurien de considerar la inclusió ciutadana, el compromís cívic i la cultura participativa com a aspecte fonamental de la seva proposta.

Activitats elegibles
Els tipus d'activitats següents són subvencionables en aquesta convocatòria de propostes:
(1) Creació i/o distribució de material multilingüe i/o multicultural, inclòs continguts interactius per millorar les capacitats digitals dels ciutadans i la seva comprensió del panorama mediàtic i la seva resiliència davant la desinformació.
(2) Elaboració de materials per a la ciutadania i els formadors adreçats a totes o qualsevol edat i grups socials.
(3) Desenvolupament de solucions innovadores d'alfabetització mediàtica aptes per als mitjans de comunicació del futur paisatge (el projecte pot incloure prototips, però no centrar-se exclusivament en el desenvolupament informàtic).
(4) Activitats de formació per a ciutadans i educadors, inclosa l'intercanvi de bones pràctiques més enllà de les fronteres lingüístiques, estatals i culturals.
(5) Organització d'actes públics i/o tallers per donar a conèixer i compartir casos de bones pràctiques.
(6) Activitats adreçades a la comunitat per adaptar i fer accessibles les eines i els materials esmentats anteriorment.

Els projectes han de complir els interessos i les prioritats polítiques de la UE.

No es permet el suport financer a tercers.

Les propostes han de ser presentades per un consorci d'almenys 3 sol·licitants (beneficiaris; entitats no vinculades), que compleixi amb les condicions següents:

 • Un mínim de 3 entitats de 3 països elegibles diferents
 • Els consorcis poden incloure organitzacions lucratives i sense ànim de lucre (privades o públiques), autoritats públiques (nacionals, regionals, locals), organitzacions internacionals, universitats i institucions educatives, organitzacions de mitjans de comunicació, recerca i institucions tecnològiques, proveïdors de tecnologia, amb experiència contrastada en mitjans de comunicació alfabetització i/o mitjans digitals, el seu ús, creació, difusió, impacte mediàtic avaluació i/o tecnologies digitals rellevants.

Durada
Normalment, els projectes no haurien de superar els 24 mesos (les pròrrogues són possibles pròrrogues, si són degudament justificades i mitjançant una esmena).

Condicions i documents

 1. Països elegibles: tal i com es descriu al Document de la convocatòria.
 2. Eligibilitat i condicions d'admissibilitat: tal i com es descriu al Document de la convocatòria.
 3. Límit de pàgines i disseny de la sol·licitud: veure la Part B del model de sol·licitud estàndard.
 4. Avaluació

Els criteris d'avaluació, puntuació, llindar i procés es descriuen al Document de la convocatòria. 

 1. Calendari aproximat d'avaluació i signatura de contracte: tal i com es descriu al document de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria:    2 Febrrer 2022

Termini per a la presentació de sol·licituds:         6 d'Abril 2022 17:00 (Brussels Time)

Període d'avaluació:                                          Abril - Juliol 2022

Informació als sol·licitants:                                Agost 2022

Signatura de contracte de subvenció:                 Octubrer 2022 

 1. Models de sol·licitud, orientació i models de convenis de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació