NEWS - Media literacy (CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY)

Aquest suport fomentarà l'intercanvi de coneixements i els intercanvis sobre polítiques i pràctiques d'alfabetització mediàtica per permetre el desenvolupament d'iniciatives i comunitats innovadores d'alfabetització mediàtica transfronterera a tot Europa, en un panorama de mitjans digitals en constant canvi i tenint en compte el comportament actual dels usuaris entre els diferents grups d'edat.

Sol·licitants elegibles

Les propostes han de ser presentades per un consorci format per almenys tres entitats d'un mínim de tres països diferents que participen en el programa Europa Creativa (beneficiaris; entitats no afiliades), que compleixi les condicions següents:

  • Mínim 3 entitats de 3 països elegibles diferents
  • Els consorcis poden incloure organitzacions amb ànim de lucre i sense ànim de lucre (privades o públiques); autoritats públiques (nacionals, regionals, locals); organitzacions internacionals; universitats i institucions educatives; organitzacions de mitjans de comunicació; institucions de recerca i tecnologia; proveïdors de tecnologia.

Activitats elegibles

Es preveu donar suport a projectes de col·laboració amb objectius clarament definits per avançar/orientar-se a àrees/objectius específics dins de l'àmbit de l'alfabetització mediàtica, abordant almenys dues de les àrees d'activitat següents:

1. Activitats basades en, compartint i ampliant les millors pràctiques de projectes innovadors d'alfabetització mediàtica que tinguin en compte un ecosistema mediàtic canviant, especialment en creuar les fronteres culturals, nacionals o lingüístiques i reforçar la col·laboració entre diferents regions d'Europa.
2. Desenvolupar conjunts d'eines en línia innovadors i interactius per oferir solucions als reptes actuals i futurs de l'entorn en línia, inclosa la desinformació.
3. Desenvolupar materials i conjunts d'eines que permetin als ciutadans desenvolupar un enfocament crític als mitjans de comunicació, i reconèixer i reaccionar adequadament davant la desinformació.
4. Desenvolupar pràctiques d'alfabetització mediàtica adaptades a l'entorn mediàtic canviant, incloses les tècniques de manipulació i la producció de mitjans basada en IA.

Totes les sol·licituds haurien de considerar la inclusió ciutadana, el compromís cívic i la cultura participativa com un aspecte fonamental de la seva proposta. Els sol·licitants han de cooperar activament amb els centres regionals de l'Observatori Europeu de Mitjans Digitals (EDMO) per tal de compartir bones pràctiques i evitar solapaments en les iniciatives d'alfabetització mediàtica que s'han de cobrir.

Els següents tipus d'activitats són elegibles en aquesta convocatòria de propostes:

1. Creació i/o distribució de material multilingüe i/o multicultural, inclòs continguts interactius per millorar les capacitats digitals dels ciutadans i la seva comprensió del panorama mediàtic i la seva resiliència davant la desinformació.
2. Desenvolupament de materials per a la ciutadania i els formadors dirigits a totes les edats i  o qualsevol grup social
3. Desenvolupament de solucions innovadores d'alfabetització mediàtica adequades al panorama mediàtic futur (el projecte pot incloure prototips, però no centrar-se exclusivament en el desenvolupament de les TI)
4. Activitats de formació per a ciutadans i educadors, inclosa l'intercanvi de bones pràctiques a través de les fronteres lingüístiques, estatals i culturals
5. Organització d'actes públics i/o tallers per sensibilitzar i compartir bones pràctiques
6. Activitats dirigides per la comunitat per adaptar i fer accessibles les eines i materials esmentats anteriorment

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22/11/2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 30 de març de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: abril-juny de 2023

Informació als sol·licitants: juliol de 2023

Signatura del conveni de subvenció: setembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guia i models de conveni de subvenció (MGA):

Standard proposal template
Call document
Guide for applicants
Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació