Europa Creativa Cultura - Introducció

El programa Europa Creativa va publicar les primeres convocatòries al desembre de 2013 i estarà vigent durant el període 2014-2020. Europa Creativa fusiona els antics programes de MEDIA i Cultura i s’adreça al sector cultural i creatiu. Aquesta iniciativa de la Unió Europea, amb un pressupost d’1,46 mil milions d’euros en els propers set anys (un 9% més que els nivells actuals), pretén dotar de recursos els projectes que tinguin com a objectiu promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la innovació i estimular la creació de nous públics.

Europa Creativa proporcionarà fons a almenys 250.000 artistes i professionals de la cultura, 2.000 cinemes, 800 pel·lícules i 4.500 traduccions de llibres. També es posarà en marxa un nou mecanisme de garantia financera que permetrà a les petites empreses culturals i creatives accedir a fins a 750ME en préstecs bancaris.

El subprograma Cultura compta amb el 31% del pressupost global del Programa Europa Creativa, la qual cosa es tradueix en 454,8 milions d’euros per a tot el període 2014-2020.

Les prioritats generals del programa són:

 • Enfortir la capacitat dels sectors per operar transnacionalment
 • Fomentar la circulació transnacional d'obres i els operadors i arribar a nous públics a Europa i més enllà
 • Fomentar la innovació i la creativitat
 • Enfortir la capacitat financera dels sectors
 • Enfortir la formulació de polítiques

Per al subprograma Cultura d'Europa Creativa, hi ha un canvi pel que fa als objectius anteriors de la integració europea i el diàleg intercultural cap a:

 • L’enfortiment del sector i la creació de capacitats
 • El desenvolupament d’audiències
 • Els nous models de negoci
 • Els projectes digitals

Finançament disponible

 • Projectes de Cooperació de petita escala:

Es poden sol·licitar fins a 200.000 €, la qual cosa representa un màxim del 60% del pressupost total del projecte (el 40% restant ha de provenir d'altres fonts).

 • Projectes de Cooperació de gran escala:

Es poden sol·licitar fins a 2 milions d'€, la qual cosa representa un màxim del 50% del pressupost total del projecte (el 50% restant ha de provenir d'altres fonts).

 • Xarxes i Plataformes:

Es poden sol·licitar fins a  250.000 € i 500.000 € per a les xarxes i les plataformes, respectivament, la qual cosa representa un màxim del 80% del pressupost total del projecte (el 20% restant ha de provenir d'altres fonts).

 • Traducció literària:

Es poden sol·licitar fins a 100.000 €, la qual cosa representa un màxim del 50% dels costos subvencionables. Nous acords d'associació permeten múltiples anys de finançament. 

 

Per a més informació sobre el subprograma Cultura, contacteu amb: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro
Secretaría de Estado de Cultura 
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid

 • Telf.: 91 701 71 15

Correu electrònic: europacreativa.cultura@mecd.es 

 

Per a més informació sobre el subprograma Cultura, també podeu consultar aquest enllaç de l’Agència Executiva de l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura.