Culture Moves Europe, nou programa de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura

La Comissió Europea ha signat un acord amb el Goethe-Institut per implementar un nou pla de mobilitat per a artistes i professionals de la cultura de 21 milions d'euros: Culture Moves Europe.

La nova Culture Moves Europe esdevindrà una acció permanent en el marc del programa Europa Creativa i continua l'èxit del projecte pilot i-Portunus, que es va dur a terme entre 2018 i 2022. El pla es basa en les recomanacions derivades d'aquesta fase pilot.

Oferirà subvencions a:

  • artistes
  • operadors culturals
  • organitzacions d'acollida

de tots els sectors objecte de la branca CULTURA i dels països participants al programa Europa Creativa. Els artistes emergents rebran una atenció especial.

Culture Moves Europe té un pressupost de 21 milions d'euros durant els propers tres anys. Això permetrà uns 7.000 artistes, creadors i professionals de la cultura:

  • anar a l'estranger per al desenvolupament professional o col·laboracions internacionals
  • coproduir
  • co-crear
  • presentar les seves obres a nous públics

Les primeres convocatòries es preveuen a la tardor de 2022.

Més informació

25/7/2022

Les primeres convocatòries de Culture Moves Europe es preveuen a la tardor de 2022.