El projecte 'Societat Europea de Videojocs' recopila informació sobre el sector dels videojocs a través d'una enquesta

El projecte 'Entendre el valor d'una societat europea de videojocs', que ofereix informació sobre els nombrosos impactes econòmics, culturals, financers i socials que els videojocs tenen a la nostra societat i com aquesta indústria afecta una sèrie d'àmbits polítics, ha obert una enquesta, adreçada als professionals dels videojocs, per recopilar informació sobre el sector dels videojocs. La data límit per emplenar-la és el proper 15 de juliol.

Iniciat pel Parlament Europeu com a projecte pilot, el projecte European Video Games Society es va posar en marxa el gener de 2022 i es durà a terme al llarg de 2022 per un consorci liderat per ECORYS Europe. Aquest projecte té com a objectiu ajudar la Comissió Europea a desenvolupar una millor comprensió del sector dels videojocs, del seu impacte en una sèrie d'àmbits polítics i de com la UE podria jugar un paper específic i actiu en el suport al desenvolupament del sector mitjançant enfocaments polítics específics.

Mitjançant la investigació i els diàlegs amb el sector, el projecte pretén identificar diverses opcions polítiques a seguir en l’àmbit de la UE per donar suport i mantenir el creixement del sector en el futur.

Per què estudiar la Societat Europea de Videojocs?

Els videojocs tenen un paper important a la societat europea, no només com a sector cultural-econòmic, sinó també com a part destacada de la vida quotidiana de les persones. La UE representa un terç del valor global del mercat mundial de videojocs i mostra una taxa de creixement elevada en comparació amb altres sectors econòmics. Com a seu d'algunes de les editorials i estudis de jocs més grans i coneguts, la UE produeix videojocs destacats que influeixen en l'escena cultural d'arreu del món.

Què pretén aconseguir el projecte?

El projecte té dues aspiracions principals. El primer és aprofundir en la comprensió del sector dels videojocs per tal d'identificar opcions polítiques de futur; el segon objectiu és crear i fomentar una xarxa d'actors i experts en l'àmbit de la indústria dels videojocs de la UE, per tal de facilitar els intercanvis futurs i donar suport al seu creixement.

El projecte analitzarà diverses dimensions bàsiques dels videojocs:

 • Les principals característiques de l'ecosistema de la indústria dels videojocs de la UE;
 • Principals creadors de videojocs i empreses de videojocs amb seu a la UE;
 • Impacte cultural, econòmic i social dels videojocs i la indústria dels videojocs a la UE;
 • Context normatiu actual i agenda política (per àmbit polític) als àmbits de la UE i dels Estats membres per al sector dels videojocs a la UE;
 • Principals instruments de suport disponibles als àmbits de la UE i dels Estats membres per al sector dels videojocs a la UE;
 • Tendències principals del mercat dels videojocs de la UE i com pot donar suport la UE a la indústria;
 • Promoure i fomentar una xarxa a tota la UE d'actors i experts pertinents en camps relacionats amb la indústria dels videojocs.

Quins són els resultats clau?

 • Dotze tallers en forma de diàlegs estructurats entre actors clau i parts interessades de l'ecosistema europeu dels videojocs.
 • Fins a sis conferències en esdeveniments del sector.
 • Quatre informes d'avaluació del mercat que aborden l'aspecte econòmic, financer, legislatiu, educatiu i cultural dels videojocs a la UE, basats en investigacions documentals, enquestes i entrevistes.
 • Propostes polítiques per orientar l'elaboració de polítiques en l’àmbit europeu i nacional.

Emplena l’enquesta abans del 15 de juliol

Més informació

20/6/2022

Emplena l’enquesta abans del 15 de juliol

Més informació