L'Observatori Europeu de l'Audiovisual publica un informe sobre pel·lícules i sèries d'animació a Europa

L'Observatori Europeu de l'Audiovisual, que forma part del Consell d'Europa a Estrasburg, acaba de publicar aquest nou informe: Pel·lícules d'animació i sèries de televisió a Europa: xifres clau

Segons l'informe, Europa produeix al voltant de 55 pel·lícules d'animació i 830 hores de contingut televisiu d'animació cada any.

Els autors de l'informe, Marta Jiménez Pumares i Gilles Fontaine, han recopilat una sèrie de dades clau sobre la producció i l'explotació de pel·lícules d'animació i sèries de televisió europees, inclosa una primera estimació de la producció de sèries de televisió.

L'informe constata que França i el Regne Unit dominen l'escena de l'animació europea.

La producció i l'explotació de pel·lícules d'animació cinematogràfiques europees
4 conclusions clau:

  • Cada any es produeixen unes 55 pel·lícules
  • Una part elevada d'aquestes són coproduccions (37%)
  • La importància de les exportacions (aproximadament 2/3 de les entrades provenen de fora del principal país productor)
  • Una quota de mercat comparablement baixa d'entrades al cinema a Europa (16%), molt variable en funció d'un nombre limitat d'estrenes.

La producció i l'explotació de continguts televisius d'animació europeus
3 conclusions clau:

  • L'Observatori calcula que el volum anual de producció d'animació televisiva a Europa és d'uns 220 títols (temporades de pel·lícules o sèries de televisió), 5.200 capítols i 830 hores. (La recollida de dades sobre la producció d'animació televisiva a Europa s'enfronta a límits metodològics. Aquestes xifres s'han de considerar com a ordre de magnituds i com una contribució de l'Observatori Europeu de l'Audiovisual a una millor comprensió del sector.)
  • França i el Regne Unit són, amb diferència, els principals productors de continguts televisius d'animació.
  • Les coproduccions d'animació televisiva europees representen el 36% de totes les hores d'animació televisiva produïdes, una proporció molt superior a la de la ficció televisiva en directe.

Pel·lícules d'animació i contingut de televisió en catàlegs de VOD
3 conclusions clau:

  • El pes de l'animació és significativament elevat per al contingut de televisió als serveis de vídeo sota demanda per subscripció (22% dels títols, on 1 títol = 1 pel·lícula o 1 temporada de sèrie de televisió)
  • Els EUA (de lluny) i el Japó són els principals proveïdors de pel·lícules d'animació i sèries de televisió.
  • La proporció d'obres europees és significativament menor per a l'animació (21%) que per a totes les categories d'obres (33%). La bretxa afecta tant a SVOD com a TVOD i és especialment notable per a les pel·lícules d'animació.

Més informació