Adreces de la Unitat MEDIA

La Unitat MEDIA de la Direcció General de l'Educació i de la Cultura de la Comissió Europea és responsable dels aspectes polítics, institucionals i pressupostaris del Programa MEDIA, així com de la comunicació i l'avaluació estratègica.

La Unitat MEDIA de la Direcció General de l’Educació i de la Cultura de la Commissió Europea és responsable dels aspectes polítics, insitucionals i pressupostaris del Programa MEDIA, així com de la comunicació i de l'avaluació estratègica.

Adreça:

Directorate-General for Education and Culture
Directorate E – Culture and Creativity
Unit EAC.E.3 – Creative Europe Programme - MEDIA
Office:  Joseph II  70, 1049 Brussels, Belgium

Atenció! Comprovar a les bases cada convocatòria a quina adreça cal enviar els dossiers.

E-mail : nom.nom@ec.europa.eu
Lloc web : //ec.europa.eu/media

Contactes :

Lloc web: //ec.europa.eu/media

Cap d'Unitat: Lucia RECALDE - Tel : 00 32 2 2999126

 

Secretaria: A. HACAULT - Tel : 00 32 2 2952783 

cnect-desk@ec.europa.eu 

EAC UNITE E3 – eac-unite-e3@ec.europa.eu 

EAC MEDIA – eac-media@ec.europa.eu 

EAC MEDIA INTERNATIONAL – eac-mediainternational@ec.europa.eu 

EAC MEDIA MUNDUS – eac-media-mundus@ec.europa.eu 

EAC MEDIA LITERACY – eac-media-literacy@ec.europa.eu 

EAC DIGITAL CINEMA – eac-digital-cinema@ec.europa.eu  

EAC DIGITAL CIRCULATION – eac-digital-circulation@ec.europa.eu 

EAC IPR – eac-ipr@ec.europa.eu 

EAC EU MEDIA AT CANNES – ec-media-at-cannes@ec.europa.eu  

EAC MEDIA COMMITTEE – eac-media-committee@ec.europa.eu  

EAC ACCESS TO FINANCE – eac-access-to-finance@ec.europa.eu  

Functional mailbox of the EACEA - EACEA-P8@ec.europa.eu

Functional mailbox of the EACEA (MEDIA Desks) - EACEA-MEDIA-DESK@ec.europa.eu

  • -