Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA)

La gestió operativa del Subprograma MEDIA és responsabilitat de l'Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA).

L’Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) és responsable de la gestió operativa de diversos aspectes del programes de la Unió Europea en els camps de l'educació, de la cultura i de l'audiovisual i, principalment, del Subprograma MEDIA.

La unitat MEDIA de l’Agència Executiva es fa càrrec més particularment de:

  • la preparació i el llançament de les convocatòries de propostes,
  • l'avaluació i la preselecció dels projectes i dels sol·licitants,
  • la preparació i la signatura de contractes i acords amb els beneficiaris,
  • el seguiment dels projectes (informes parcials i finals),
  • la comprovació sobre el terreny.

Podeu trobar més informació a la seva pàgina web.