El subprograma MEDIA

Europa Creativa 2021-2027 és el Programa de la UE que dona suport als sectors cultural i creatiu. Europa Creativa, el pressupost del qual s'ha incrementat un 50% en comparació amb el seu programa predecessor (2014-2020), invertirà en accions que reforcin la diversitat cultural i responguin les necessitats i els desafiaments dels sectors cultural i creatiu. Les novetats que  introdueix contribuiran a la recuperació d'aquests sectors, tot donant impuls als seus esforços per ser més digitals, ecològics, resilients i inclusius.

Els dos objectius principals d'Europa Creativa són els següents: 

 1. Salvaguardar, desenvolupar i promoure la diversitat cultural i lingüística d'Europa i el seu patrimoni cultural.
 2. Augmentar la competitivitat i el potencial econòmic dels sectors cultural i creatiu, en particular el sector audiovisual.

Més concretament, persegueix els objectius que es detallen a continuació:

 • Enfortir la cooperació artística i cultural en l’àmbit europeu; donar suport a la creació d'obres europees; reforçar la dimensió econòmica, social i exterior dels sectors cultural i creatiu europeus; afavorir la innovació i la mobilitat.
 • Estimular la cooperació en matèria d'innovació, sostenibilitat i competitivitat.
 • Promoure accions intersectorials innovadores i col·laboratives, així com un entorn mediàtic i una alfabetització mediàtica diversa, independent i plural, tot impulsant així la llibertat d'expressió artística, el diàleg intercultural i la inclusió social.

D'altra banda:

Europa Creativa fomenta els esforços i les millors pràctiques que contribueixin a la consecució de prioritats clau de la Comissió Europea, com el Pacte Verd, la inclusivitat i la paritat de gènere.

Europa Creativa es divideix en tres capítols:

Cultura

Que inclou tots els sectors culturals i creatius (excepte els sectors audiovisual i cinematogràfic) - (33% del pressupost)                                     

MEDIA

Que engloba els sectors audiovisual i cinematogràfic - (58% del pressupost)

Intersectorial

Que facilita la col·laboració entre els sectors creatius i inclou el sector dels mitjans de comunicació - (9% del pressupost)

El pressupost toal destinat a Europa Creativa (2021-2027) s'ha fixat en 2.440 milions d'Euros.

MEDIA

El capítol MEDIA se centrarà en els següents aspectes:

 • Promoure la cooperació a tota la cadena de valor i en l’àmbit de la UE per expandir les empreses audiovisuals i els continguts europeus mundialment.
 • Propiciar el talent, independentment d'on provingui, i ampliar la participació i la col·laboració entre països.
 • Donar suport a l'ús de noves tecnologies per garantir que s’aprofiti al màxim la transformació digital.
 • Impulsar l’ecologització de la indústria i incloure objectius socials, com la paritat de gènere i la diversitat.

Les accions de suport del capítol MEDIA es divideixen en quatre blocs temàtics:

 • Contingut: impulsar la col·laboració i la innovació en la creació i la producció d'obres de gran qualitat.
 • Empresa: promoure la innovació empresarial, la competitivitat, l'escalabilitat i el talent per enfortir la indústria europea enfront dels competidors mundials.
 • Audiència: reforçar l'accessibilitat i la visibilitat de les obres per les seves audiències potencials a través de canals de distribució i iniciatives per al desenvolupament d'audiència.
 • Política: donar suport a fòrums de debat o intercanvi, estudis i informes d'índole política.  Promoure activitats de sensibilització.