Europa Creativa Cultura 2021-2027 publica 3 noves convocatòries

La branca Cultura del nou Programa Europa Creativa 2021-2027 ha publicat les primeres convocatòries al Funding and Tenders Portal.

Les 3 noves convocatòries del capítol Cultura publicades són:

Amb un pressupost de més de 60 milions d’euros, aquesta convocatòria donarà suport a projectes que impliquin una gran diversitat d’actors actius en diferents sectors culturals i creatius.

L’enfocament es centra en la cooperació artística europea i la innovació en temes com el compromís del públic, la cohesió social, la digitalització, la contribució al Pacte Verd Europeu i els reptes específics del sector en els sectors del llibre, la música, l’arquitectura i la cultura.

Els sol·licitants poden triar entre projectes de petita, mitjana o gran escala en funció de la mida del seu consorci.

Data límit: 7 de setembre de 2021

Amb un pressupost de 27 milions d’euros per al període 2021-2023, aquesta convocatòria donarà suport a projectes de foment de la capacitat implementats per xarxes d’organitzacions culturals europees, representatives i multinacionals.

Data límit: 26 d'agost de 2021

Amb un pressupost de 5,4 milions d’euros per al període 2021-2023, aquesta convocatòria donarà suport a les entitats culturals, en el cas d’aquesta convocatòria, a les orquestres, que tenen com a objectiu oferir oportunitats de formació, professionalització i actuació per a joves artistes de gran talent.

Data límit: 26 d'agost de 2021

Més informació

9/6/2021

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos-hi.