Publicada la convocatoria European Festivals CREA-MEDIA-2021-FEST

Europa Creativa MEDIA ha publicat la convocatòria European Festivals CREA-MEDIA-2021-FEST, adreçada a festivals audiovisuals i xarxes europees de festivals audiovisuals. La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 24 d'agost de 2021

Sol·licitants elegibles:

Entitats elegibles (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions, fundacions, associacions sense ànim de lucre, municipis / ajuntaments, etc.) organitzadores de festivals europeus i xarxes de festivals europeus que incloguin almenys un 50% de pel·lícules europees en la seva programació d'almenys 15 països països participants a Europa Creativa MEDIA i que tinguin, com a mínim, tres edicions celebrades.

Projectes elegibles:

Festivals europeus centrats en pel·lícules no nacionals d'àmplia diversitat geogràfica que demostrin una gran eficiència en el desenvolupament de l'audiència (especialment públic jove), mitjançant activitats abans, durant o després de l'esdeveniment:

  • Activitats d'un any i/o descentralització en altres ciutats (amb petits socis en festivals nacionals i/o més enllà de les fronteres).
  • Activitats eficaces de divulgació adreçades a l'audiència no central del festival de cinema.
  • Activitats que tinguin un compromís amb accions innovadores (especialment en la difusió i el desenvolupament de l'audiència, utilitzant les últimes tecnologies digitals i mitjans socials, amb la finalitat de crear una comunitat permanent).
  • Accions per ampliar l'abast de les seves activitats.
  • Activitats d'alfabetització cinematogràfica en cooperació amb les escoles i altres institucions durant tot l'any.
  • Programar cinema europeu no nacional i en la diversitat geogràfica.
  • Col·laboracions i associacions amb altres festivals europeus per augmentar l'eficiència dels recursos (subtitulat/doblatge, plataformes de visualització en línia).

Per «festival audiovisual» s'entén tot acte que:

  • Presenti una programació de pel·lícules admissibles (ficció, documentals o animació) que es projectin per a una àmplia audiència, en particular ,el públic general així com a professionals internacionals acreditats del sector audiovisual i premsa;
  • Se celebri durant un període de temps específic, en una ciutat prèviament convinguda.

Més informació

4/6/2021

European Festivals CREA-MEDIA-2021-FEST s'adreça a festivals audiovisuals i xarxes europees de festivals audiovisuals.

La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 24 d'agost de 2021.