Publicada la convocatòria European Festivals CREA-MEDIA-2023-FEST

Europa Creativa MEDIA ha publicat la convocatòria European Festivals CREA-MEDIA-2023-FEST, adreçada a festivals audiovisuals europeus. La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 9 de març de 2023.

Sol·licitants elegibles:

Festivals audiovisuals europeus. Els festivals inclouran almenys un 50% de pel·lícules europees en la programació d'almenys 15 països participants a Europa Creativa MEDIA, inclosos els països de baixa capacitat de producció audiovisual. Hauran de comptar amb tres edicions celebrades abans de finals de desembre del 2022.

Només s'acceptaran sol·licituds individuals.

Finançament:

Lump sum, és a dir, reemborsament d'una quantitat fixa no subjecta als costos. L'ajut per projecte se situarà entre 19.000 i 150.000 euros. La subvenció concedida podrà ser inferior a la quantitat sol·licitada.

Projectes elegibles:

Seran elegibles les activitats dels festivals relacionades amb:

  • Programació d‟una proporció significativa d'obres audiovisuals europees no nacionals, amb l'objectiu de realitzar activitats (d'un any de durada), destinades a augmentar l'interès del públic pels continguts audiovisuals europeus no nacionals. Es duran a terme activitats innovadores de divulgació i iniciatives adreçades al públic jove.
  • Presentació d'estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Les sol·licituds han de presentar activitats que s'implementaran al llarg de dos anys.

Per festival audiovisual s'entendrà tot acte que:

  • Presenti una programació de pel·lícules admissibles (ficció, documentals o animació) que es projectin per a una àmplia audiència, en particular el públic general, així com professionals internacionals acreditats del sector audiovisual i premsa;
  • Disposi d'un procediment clar de regulació i selecció;
  • Compti amb el 50% de la programació dedicat a pel·lícules europees d'almenys 15 països participants a Europa Creativa MEDIA, inclosos els països de baixa capacitat de producció.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 9 de març de 2023 a les 17:00 (hora de Brussel·les)

Període d'avaluació: març - juny de 2023

Informació als sol·licitants: juliol de 2023

Signatura del conveni de subvenció: setembre - novembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guia i models de conveni de subvenció (MGA):

      Standard proposal template

      Lump sum calculator 

      Information on Non-national Programming 

      Call document

      Guide for applicants

      Mono/Multi-beneficiary Model Grant Agreement

Més informació

24/11/2022

Més informació