Publicats els resultats de la convocatòria MEDIA de suport al desenvolupament Slate Funding EACEA/18/2019

Ja s'han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport al desenvolupament Slate Funding EACEA/18/2019, amb data límit del 4 de febrer de 2020. Les productores catalanes Inicia Films i Alba Sotorra SL n'han resultat seleccionades, tot obtenint un import de 168.000 € i 163.000€, respectivament. 

Del total de 147 sol·licituds rebudes, han resultat seleccionats 71 paquets de projectes amb un import total de 12.477.925.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és augmentar la capacitat dels operadors audiovisuals per desenvolupar obres audiovisuals europees amb potencial per circular dins de la Unió Europea i més enllà, i facilitar les coproduccions europees i internacionals.

Consulteu aquí els resultats d’aquesta convocatòria.

Projectes seleccionats.

Sol·licituds rebudes per país.

Nivell de demanda per país

Anàlisi dels resultats:

Després de dos anys caracteritzats per un nombre molt elevat de sol·licituds (188 el 2018 i 178 el 2019), la convocatòria d’enguany mostra una disminució fins a 147 sol·licituds. Aquest menor nombre de sol·licituds de Slate Funding és paral·lel a l’augment significatiu de sol·licituds de l’altra convocatòria dedicada al desenvolupament de continguts audiovisuals, ja que es van rebre 765 sol·licituds de Projectes Individuals (augment del 20% respecte al 2019).

Es van valorar 136 sol·licituds segons els criteris d’adjudicació, sent les altres inadmissibles (7), no elegibles (3) o retirades (1). La taxa de selecció de sol·licituds elegibles ha passat del 43,56% el 2019 al 52,21% aquest any, a causa de la disminució del nombre de sol·licituds (el pressupost disponible es manté estable).

Hi ha un bon ventall de diversitat geogràfica i lingüística tant en les sol·licituds elegibles com en els Slates proposats per a la selecció. Les sol·licituds es van rebre de 27 països (les mateixes que el 2019) i les sol·licituds de selecció provenen de 22 països (el mateix que el 2019).

La proporció de sol·licituds procedents de països d’alta capacitat de producció (HCC: França, Alemanya, Itàlia, Espanya i Regne Unit) ara és estable (37%) després de diversos anys de disminució (38% el 2019, 43% el 2018 i 50% el 2017) ). La disminució del nombre de sol·licituds presentades encara és especialment significativa per a França (de 43 sol·licituds el 2018 a 33 el 2019 i només 23 aquest any). Aquest fet paral·lelitza l’increment significatiu de les propostes presentades per part de HCC en el marc de la convocatòria de propostes de desenvolupament - Projecte únic, explicada per la supressió del 2018 dels punts automàtics concedits a les sol·licituds de països de baixa i mitjana capacitat de producció en aquesta convocatòria.

En termes de resultats, la participació de HCC en el nombre de sol·licituds proposades per a la selecció (16) cau del 31% el 2019 al 22,5% aquest any: 8 són de França, 4 d'Alemanya, 2 d'Espanya i només 1 d’Itàlia i Regne Unit.

Gèneres i plataformes de projectes

Els 71 Slates seleccionats contenen 270 projectes en total (excloent els curtmetratges). Entre aquests projectes, la ficció continua sent el gènere predominant (66%), seguits dels documentals creatius (21%) i l'animació (13%). Pel que fa a les plataformes adreçades, encara hi ha una majoria de projectes adreçats principalment a l'estrena en cinema (63%); la proporció de projectes destinats a l'emissió televisiva ha disminuït del 37% el 2019 al 30% el 2020, i la proporció de projectes d'explotació digital és estable (7% el 2019 i 7% el 2020).

L’increment significatiu de sèries entre els projectes proposats per a la selecció el 2019 es confirma amb la present convocatòria: 84 són sèries, que representen el 31% dels projectes (contra només un 21% fa dos anys), i inclouen 44 sèries de televisió de ficció.

Pel que fa al contingut de les sol·licituds proposades per a la selecció, cal destacar que com en els anys anteriors, la ficció és el gènere predominant, present en el 82% dels Slates. El principal canvi significatiu respecte a anys anteriors és que gairebé la meitat (48%) dels Slates seleccionats són mixtes (només ho van ser el 28% el 2019 i el 32% el 2018), i quatre dels Slates seleccionats contenten els 3 gèneres. 

Quant a l'equilibri de gènere, entre els 2.157 membres de l’equip creatiu esmentats a les sol·licituds rebudes (tant rebutjades com proposades per a la selecció), el 43% són dones, cosa que mostra un augment significatiu respecte al 2019, on la seva quota va ser només del 38%). Les dues funcions principals (directora / cap de projecte i autora / guionista / creadora) estan destinades a dones respectivament en el 36% i el 39% dels projectes presentats, cosa que també suposa un augment respecte al 2019 (33% i 35% dels projectes presentats).

31/7/2020

També podeu accedir als altres resultats de les convocatòries MEDIA mitjançant aquest enllaç.